Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği (SoBiAD) başta ekonomi, maliye, siyaset ve yönetim bilimleri olmak üzere  sosyal bilimlerin muhtelif alanlarında eğitim, çalıştay ve   seminer çalışmaları yürütmek, bilimsel araştırmalar yapmak,  sosyal bilimler alanlarında  çalışmalar yapan kişileri bir araya getirerek projeler üretmek,  yurtiçinde ve yurtdışında faaliyet gösteren muhtelif kamu, özel ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak ortak çalışmalar  yürütmek amaçlarına yönelik olarak kurulmuştur.

 

SoBiAD ayrıca sosyal bilimler alanında kapsamlı bir e-dokümantasyon merkezi oluşturmak, kamuoyunu bilgilendirmek üzere dergi, kitap gibi yayınları gerçekleştirmek  ve böylece hem özel hem de kamu sektöründeki karar alma ve uygulama süreçlerine katkılarda bulunmak yönünde faaliyetler yürütmektedir.

 

Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği (SoBiAD) bünyesinde oluşturulmuş olan SoBiAD Academy ise eğitim, araştırma ve danışmanlık faaliyetlerini sürdürmektedir.  SoBiAD Academy kamu ve özel sektöre yönelik muhtelif eğitim programları yürütmektedir.