1. BÖLGESEL KALKINMA  KONFERANSI

 

GUEST SPEAKERS / DAVETLİ KONUŞMACILAR

 
 

Björn Asheim, CIRCLE (Centre for Innovation, Research and Competence in the Learning Economy), Lund University, Sweden

 

"Diversity and Globalization: The Role of Regional Innovation Systems in Constructing Regional Advantage"

 

Professor Björn Asheim has the chair at the University of Lund, Sweden, and is co-founder and deputy director of CIRCLE, which is a multidisciplinary Centre of Excellence in research on innovation and entrepreneurship at Lund University.  He is a Visiting Professor at the National University of Ireland at Maynooth, and at Centre for Innovation and Work Life Research at University of Agder, Norway. He has been head of the Department of Human Geography (1989-1994), and has had positions in national and international professional committees within economic and human geography, e.g. as the vice-chair in the International Geographical Union Study Group on Local Development. He was Editor of Economic Geography 2000-2006 and of Regional Studies 2003-05, and is a member of the editorial boards of Economic Geography, Journal of Economic Geography and European Planning Studies.

 

 

Bríd  Quinn, University of Limerick, Ireland

“Towards A 3D Cohesion Policy: Can The EU's Regional Policy Interventions
Achieve The Intentions?”
 
Dr. Bríd  Quinn lectures in public administration at the University of Limerick.  She is 
co-author of Europeanisation and new patterns of Governance in Ireland (2010), 
Manchester University Press. Her research specialisms include Europeanisation; regional 
policy; local governance;  local development and administrative reform.  She has 
published on these topics and is involved in a number of international research networks.  
In addition to her academic work she has carried out  consultancy work in Brussels, 
France, Italy, Germany, Central & Eastern Europe and Tanzania as well as a variety of  
cross-national projects and a wide range of work with development organisations 
throughout Ireland.

 

 

 

Henrik Halkier, Aalborg University, Denmark

 

"Regional Development Agencies: European Trends  and Experiences"
 

Dr.phil. Henrik Halkier is Professor of Tourism and Regional Studies at Aalborg University, Denmark, and since 2007 Head of the Department of Culture and Global Studies. Research is primarily related to the role of institutions and discourse in public policy, specifically in relation to tourism and regional development policies in Europe. Major collaborative projects have included participation in the Intelligent Region Leonardo project, a TEMPUS project on development of Tourism Master Programmes at Siberian Universities, ongoing research on regional policy in conjunction with Strathclyde University's European Policies Research Centre, and, recently concluded, EURODITE sponsored by the European 6th Framework Programme in which he had responsibility for research on regional policy and tourism-related knowledge dynamics.

 

 

 

 

Alan Harding, University of Manchester, UK

 

"Coping with a Spiky World: Regional Policy and the Challenge of the New Agglomeration."

 

Alan Harding is Professor of Urban and Regional Governance and Director of the
Institute for Political and Economic Governance (ipeg) at the University of
Manchester, which he joined in 2007. He is a recognised expert in local and regional
governance, particularly in relation to economic development and regeneration, in
the UK, elsewhere in Europe and in North America.  Alan has been centrally involved
in recent debates in England about the future of urban and regional development and
regeneration policy and governance and their relationship to UK Government
initiatives in the fields of devolution, decentralisation and addressing spatial
economic disparities. 
 

 

 

Prof.Dr. Neşe Kumral, Ege Üniversitesi  

 

“Kalkınma Ajansları ve Yaratıcı Bölgeler”

 

1992 yılında ekonomik kalkınma ajansları ve girişimciliğin teşviki konulu  tezi ile Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünden doktora  derecesini almıştır. Bölgesel rekabet gücü, kalkınma ajansları, sanayi kümeleri başta olmak bölgesel kalkınma alanında çalışmaları bulunmaktadır.  2001-2008 yılları arasında Regional Studies Association  Türkiye temsilcisi, 2006 yılında İzmir Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu Başkan Vekili  olarak görev yapmıştır. Halen Ege Üniversitesi İktisat Bölüm Başkanı olarak görev yapmaktadır.

 

 

Prof.Dr. Sudi Apak, Beykent Üniversitesi

 

 “Bölgesel Kalkınmada Yenilikçi Projelerin Finansmanı”

 

Prof. Dr. Sudi Apak Boğaziçi Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği (1979), Concordia Üniversitesi Montreal Ekonomi Yüksek Lisansını (1983) ve Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Doktorasını (1989) tamamladı. Sabancı Holding'te çalıştıktan sonra Emlak Bankası, Tütünbank, EGS Bank ve Etibank'ta Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak çalıştı.  Yurtdışında Türkiye-Kazakistan International Bank, Paris'te Banque du Bosphore, Berlin'de Express Trade Bank, Malta'da EGS Bank'ı kurarak, buralarda Yönetim Kurulu Başkanlığı ve üyeliği yaptı. Dünya Kalkınma Bankalar Birliği (WFDFI) ve İslam Kalkınma Bankaları Birliği (ADFIMI) Başkanlığı'na seçimle gelen ilk Türk Başkan olarak görev yaptı.

 

 

Prof.Dr. Enver Alper Güvel, Çukurova Üniversitesi

 

"Bölgesel Kalkınma Ajanslarının Ekonomi -Politik ve Terminolojik Temelleri"

 

1989’da A. Ü. S. B. F.’den mezun oldu. 1998’de İktisat Politikası alanında doçent, 2004’te profesör oldu. Halen Çukurova Üniversitesi İ. İ. B. F. İktisat Bölümü öğretim üyesidir. Ayrıca Ceyhan Meslek Yüksekokulu Müdürü’dür. Başlıca yayınlanmış bazı kitapları şunlardır: Politik İktisat ve Akıl (1998), Tarihselci Açıdan Politika, Toplum ve Ekonomi (1989), Doğal Afetlerin Politik Ekonomisi (2001), Türkiye’de Politika-Ekonomi Etkileşimi (2003), Politika, Kültür ve Kalkınma (2008). Adana YMM Odası ve Türk Hukuk Enstitüsü üyesidir. ÇKA bünyesinde Bağımsız Proje Değerlendiricisi ve Çalışma Bakanlığı bünyesinde arabulucu olarak görev yapmaktadır.

 

 

Prof.Dr. Servet Mutlu, Başkent Üniversitesi

 

 “Bölgesel Sübvansiyonlar”

 

Servet Mutlu Lisans ve Yüksek Lisansını Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nden, doktorasını Kalifornia Üniversitesi’nden (Berkeley’den) almıştır. Devlet Planlama Teşkilatı’nda ve Milli Prodüktivite Merkezi’nde çalışmış, GAP İdaresi’nin başkan yardımcılığını yapmıştır. MIT’de ve Japonya’da Institute of Developing Economies’de misafir araştırmacı olarak bulunmuştur. Ürdün’de Yarmouk Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yapmış, Başkent Üniversitesi öğretim üyesidir. Dr. Mutlu’nun iktisadî kalkınma, bölgesel gelişme, mekân örgütlenmesi ve nüfus konularında yurtiçi ve yurtdışı dergilerde yayınlanmış makaleleri ve “Doğu Sorunu’nun Kökenleri: Ekonomik Açıdan” adlı bir kitabı vardır.

 

Tamer Müftüoğlu, TEB Ekonomi Danışmanı & Başkent Üniversitesi


” Global Rekabette Bölgesel Kalkınma”

 

1944'te Anamur'da doğdu. Köln Üniversitesi'nde lisans, Ankara Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptı.

 

Başbakanlık danışmanlığı, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi başkanlığı (KOSGEB) ve Rekabet Kurulu 2'inci başkanlığı yaptı. 1999'da Rekabet Kurumu başkanı oldu. Halen Başkent Üniversitesi öğretim üyesidir. Ayrıca TEB Ekonomi Danışmanı olarak görev yapmaktadır. Ayrıca TÜYAP Danışma Kurulu üyesidir.

 

 

 

Prof. Dr. Metin Toprak, Osmangazi Üniversitesi

 

"Bölgesel Kalkınma Modelinde Performans Değerlendirmesi ve Gösterge Geliştirme"

 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde iktisat politikası profesörü. Lisans ve lisansüstü eğitimini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde tamamladı. Daha önce Başbakanlık, Kırıkkale Üniversitesi ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunda uzman, öğretim üyesi ve yönetici olarak çalıştı. Georgetown Üniversitesinde misafir öğretim üyesi olarak görev yaptı. Toprak’ın iktisat ve siyaset bilimi üzerine yayınları bulunuyor. Dünya Bankası, Avrupa Komisyonu, Hazine Müsteşarlığı, sanayi odaları, sivil toplum kuruluşları adına ortak projeler yaptı. Son zamanlardaki çalışmaları yoksulluk, eğitim, insan hakları, politik haklar ve sivil özgürlükler gibi alanlarda yoğunlaşmaktadır.

 

Prof. Dr. Murat Ali Dulupçu, Süleyman Demirel Üniversitesi

 

"Bölgesel Kalkınma Politikalarından Nereleri Öğrenemedik?"

 

Prof. Murat Ali Dulupçu Avrupa Birliği Jean Monnet burs programını kazanarak Birmingham Üniversitesi’nde bölgesel kalkınma alanında (Centre for Urban and Regional Studies) doktora sonrası çalışmalarda bulunmuş, DPT’de raportörlük yaparak 9. Kalkınma Planı’nın bölgesel gelişme bölümünü kaleme almıştır. Bölgesel kalkınma ve bilgi ekonomisi alanında Çerçeve Programı kapsamında 4 milyon euroluk bütçeye sahip bir projenin (EURODITE) Türkiye ayağının yürütücülüğü yapmıştır Prof. Dulupçu, AB Türkiye Temsilciliğinin Avrupa Takımı projesinde bölgesel politika uzmanı olarak çalışmaktadır.

 

Prof. Dr. Sedef Akgüngör, Dokuz Eylül Üniversitesi

 

“Bölgesel Avantajın Yapılandırılması”

 

Michigan State Üniversitesi’nde İktisat yüksek lisans derecesi (1991) ve  Tarım Ekonomisi doktora derecesi (1992) almıştır. Tarım ekonomisi, bölgesel kalkınma, sanayi kümeleri konularında araştırmalar yürütmüş, yurt içinde ve yurt dışında makaleleri yayınlanmıştır. Avrupa Bilim Vakfı (ESF) tarafından desteklenen Eurocores ve ECRP programlarında proje yürütücüsü ve araştırmacı olarak görev yapmıştır. 2009 yılından bu yana Regional Studies Association Türkiye temsilciliğini yürütmektedir. İzmir Kalkınma Ajansı kümelenme komitesi üyesidir. Ege Üniversitesi ve Işık Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev yaptıktan sonra 2005 yılından bu yana Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce İktisat Bölüm Başkanı olarak görevine devam etmektedir.

 

Doç.Dr. Nisfet Uzay, Erciyes Üniversitesi

 

"Yenilik ve Bölgesel Kalkınma"

 

1989’da Erciyes Üniversitesinden mezun oldu. 2007 yılında İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat alanında doçent oldu. Halen Erciyes Üniversitesi İ. İ. B. F. İktisat Bölümü öğretim üyesidir. Başlıca yayınlanmış bazı kitapları şunlardır: Türkiye’de Bölgesel Kalkınmanın Yeni Örgütleri: Kalkınma Ajansları (Derleme Kitap–2010), Bölgesel Gelişmişlik Farklarının Giderilmesi ve Bölgesel Kalkınma Ajansları (2005), Verimlilik ve Büyüme (2005), İhracatı Teşvik Politikalarının Etkinliği: Kayseri İmalat Sanayi Örneği (2002). Bölgesel kalkınma konusunda yayınlanmış kitap bölümü ve tebliğleri bulunmaktadır. 2008 yılından bu yana Kayseri Sanayi Odası Ekonomi Danışmanı olarak görev yapmaktadır.  

 

Prof. Dr.Alpay Filiztekin, Sabancı Üniversitesi

 

 "Bölgelerde Gelir Eşitsizlikleri Üzerine"

 

Lisans derecesini İktisat dalında Boğaziçi Üniversitesi’nden 1989 yılında aldıktan sonra, 1994 yılında Boston College’de aynı alanda doktorasını tamamladı. 1998’de Doçentliğe yükseldi. 1994-2000 yılları arasında Koç Üniversitesi’nde görev yaptıktan sonra, halen öğretim üyesi olarak görev yaptığı Sabancı Üniversitesi’ne geçti. Çeşitli ulusal ve uluslar arası dergilerde, uygulamalı iktisat alanında, verimlilik ve bölgesel gelişme, fiyat hareketleri ve emek piyasaları üzerine çalışmaları yayınlanmıştır. Aynı zamanda Türkiye ekonomisi üzerine yayınlanmış bir kitabın da eş-editörlüğünü yapmıştır.

 
 

Prof. Dr. Ayda Eraydın, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

 

“Bölge Planlamanın Değişen Öncelikleri”

 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde Profesör olan Ayda Eraydın doktora derecesini Istanbul Teknik Üniversitesinden almış, London School of Economics’de doktora öncesi çalışmalar yapmıştır. Institute of Developing Economics (Tokyo)’da misafir ögretim üyesi olarak görev yapan Eraydın’ın ilgi alanları bölge planlama, yerel ekonomik gelişme, kümelenme, kentsel bölgeler olup, Avrupa Birliği tarafından desteklenen “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Ekonomik Kalkınma ve Bölgesel Yakınsama” projesinde yönetici olarak,  “Çok düzlemli yönetişim döneminde Avrupadaki kentsel bölgeler” projesinde Türkiye grubu başkanı olarak görev aldı.  2004 yılından bu yana International Geograhical Union (IGU) Yerel Ekonomik Kalkınma Komisyonu yönetim kurulunda görev yapmaktadır.

 

Prof. Dr. Erol Eren, Beykent Üniversitesi

 

"Bölgesel Kalkınma ve Stratejik Planlama"

 

İşletme Fakültesinde 1972 yılında “İşletme Doktoru” oldu.   1976 yılında “Yönetim ve Organızasyon” alanında “Üniversite Doçenti oldu. ABD’nin Michigan Üniversitesinde, Massachusettes Institute of Technology, Rensailler Institute of Technology, Cornell Üniversitesinde,Fransa’nın  Sorbonne Üniversitesinde, Belçika’nın Leuven katolik Üniversitesinde  misafir öğretim üyesi olarak bulunmuş ve dersler vermiştir. Halen Sorbonne Üniversitesi Doktora jürilerinde üyelik yapmaktadır. Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsünün İşletme Fakültesi, Doğuş Üniversitesi İktisadi ve İdari bilimler Fakültesi kurucu dekanlıklarını yapmıştır. Halen Beykent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı olarak görev yapmaktadır.

 

Prof.Dr. Abdülkadir Işık, Pamukkale Üniversitesi

"Bölgelerarası Dengesizliklerin Giderilmesinde ve Bölgesel Kalkınmanın

Desteklenmesinde Kamu Maliyesi ve Maliye Politikası."

Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye bölümünden 1991 de mezun oldu. Sussex Üniversitesinde misafir araştırma görevlisi ve New York State Üniversitesinde misafir araştırmacı olarak çalıştı. Sakarya Üniversitesi İİBF Maliye Bölümünde kurucu bölüm başkanı ve öğretim üyesi olarak çalıştı. Aynı zamanda Pamukkale Üniversitesi Honaz ve Bozkurt MYO müdürlük görevini de yürüttü. Bunun dışında Sakarya ve Denizli Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirler Odasında TESMER Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter ve akademik(vergi-bilişim-eğitim) danışman olarak görev yaptı. Halen Pamukkale Üniversitesi İİBF Maliye Bölümünde öğretim üyesi ve Maliye Teorisi ana bilim dalı başkanı olarak görev yapmaktadır. Yurt içi ve dışı olmak üzere çok sayıda yayınlanmış makale, kitap, tebliğ ve konferans çalışmaları bulunmaktadır.

 

Prof. Dr. Asaf Varol, Fırat Üniversitesi

 

“Doğu Anadolu Projesinin (DAP) Ana Plan Hedeflerini Gerçekleştirmede Yaşanan Sıkıntılar ve Çözüm Önerileri ”

 

Prof. Dr. Asaf Varol, 1998-2000 yılları arasında DPT Müsteşarlığınca desteklenen ve Atatürk, Fırat, İnönü, Kafkas ve Yüzüncü Yıl Üniversitelerinin aralarında oluşturdukları Konsorsiyum aracılığı ile yürütülen Doğu Anadolu Projesinde (DAP) Koordinatör olarak görevlendirilmiştir. 2002-2004 yılları arasında Elazığ, Bingöl, Tunceli, Muş, Bitlis ve Siirt İllerinin İl Gelişme Projelerinin koordinatörlüğünü üstlenmiştir. Fırat Üniversitesinde Bölüm Başkanlıkları ve İletişim Fakültesi Dekanlığı görevlerini yürütmüştür. ABD’de West Virginia Üniversitesinde 2004-2005 yıllarında misafir öğretim üyesi olarak dersler vermiştir. 2007-2008 akademik yılında Siirt Üniversitesi Kurucu Rektör Vekili ve Eğitim Fakültesi Dekanı olarak görev almıştır. 2008 yılından beri Fırat Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürüdür.