1. BÖLGESEL KALKINMA  KONFERANSI

THE FIRST INTERNATIONAL CONFERENCE ON REGIONAL DEVELOPMENT

"1. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı Web Sayfasına Hoşgeldiniz..."

 

Fırat Kalkınma Ajansı ve Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği (SOBİAD) tarafından müştereken düzenlenen BİRİNCİ BÖLGESEL KALKINMA KONFERANSI web sayfasına hoş geldiniz.  Konferans 22-23 Eylül 2011 tarihlerinde Malatya'da Fırat Kalkınma Ajansı ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir.

Konferansın temel amacı dünya ve Türkiye deneyimlerini dikkate alarak bölgesel kalkınma konusunda "en iyi uygulamaları" incelemek ve bu uygulamaların ülkemizde muhtelif bölgesel kalkınma ajansları tarafından yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmaktır. Konferansın genel oturumlarında pratiğe yönelik en iyi uygulamalara ve bu uygulamaların etki ve sonuçlarını ele alan sunumlara özel önem verilecektir. Konferansın diğer bir amacı da bilim adamlarının, uygulamacıların ve üniversiteler dışındaki araştırmacıların bölgesel kalkınma konusunda yaptıkları teorik-analitik-deneysel ve ampirik araştırmaları sunmalarına olanak sağlamaktır.

Konferansta muhtelif paralel oturumlarda Türkçe ve İngilizce bildiriler sunulabilir.  Konferansta sunulacak bildiriler bildiri kitapları içerisinde yayınlanacaktır.