I

  

 

INTERNATIONAL CONFERENCE ON LAW, ECONOMICS AND POLITICS

"how the rules and institutions are important to business, economy, government and society"

 


 

 

 

 

 

 

 

 

home

 

WELCOME TO ICLEP-2019


Welcome to the web site of the International Conference on Law, Economics and Politics organized by the  Faculty of Law of the International University of Sarejovo and Center for Study of Law and Economics of the Social Sciences Research Society (Turkey). This major international event is going to be held at IUS Campus, Bosnia  Herzegovina between 26-27 April 2019.

This is a conference for those, who are interested in presenting paper in all fields of law and economics. The conference topic areas especially focus on such disciplines as institutional economics, regulatory economics, property rights economics, transaction costs economics, public choice economics, constitutional economics, social capital economics etc.  Conference topics include, but are not limited to the above list. Please feel free to submit other topics related with Law, Economics and Politics.The aim of the conference is to bring together a wide audience of academics, policy makers and practitioners around clearly circumscribed topics, engage participants in fruitful debate, and facilitate mutual understanding. An additional goal of the conference is to provide a place for academicians and professionals with inter-disciplinary/ multi-disciplinary interests related to law and economics to meet and interact with members inside and outside their own particular disciplines.

Full papers which have been through a double-blind peer review process and accepted will be published in one of the following e-journals (either in Vol 11 or 12)


-International Journal of Social Sciences and Humanity Studies
http://www.sobiad.org/eJOURNALS/journal_IJSS/index.html


-International Journal of Economics and Finance Studies
http://www.sobiad.org/eJOURNALS/journal_IJEF/index.html

 

 

Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi (Online)
http://www.sobiad.org/eJOURNALS/dergi_SBD/index.html


Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi (HİAD), (Online)
http://www.sobiad.org/eJOURNALS/dergi_HIA/index.html


Ekonomi Bilimleri Dergisi (Online)
http://www.sobiad.org/eJOURNALS/dergi_EBD/index.html

 

 

 

TÜRKÇE BİLDİRİ SUNACAKLARIN DİKKATİNE:

 


Konferansın ana gayesi Hukuk ve İktisat Yaklaşımı (Law and Economics Approach) dahilindeki araştırma alanlarının gelişmesine katkı sağlamaktır.

Hukuk ve İktisat Yaklaşımı (Law and Economics Approach) yaklaşımı genel olarak iktisat bilimindeki temel araçları, varsayımları ve metodolojiyi kullanarak formel ve informel kuralları ve kurumları inceleyen bir inter-disipliner / multi-disipliner araştırma alanıdır. Bu yaklaşımda, iktisat, hukuk, siyaset bilimi, sosyoloji, felsefe gibi disiplinlerden yararlanılarak sosyal olgular, sosyal yapılar ve sosyal yaşamda ortaya çıkan iktisadi, siyasi ve kültürel sorunlar inceleme konusu yapılır. Hukuk ve iktisat yaklaşımına dahil edilebilecek ya da bu disiplinle yakın akrabalık bağı olan diğer disiplinler arasında Ekonomik Kamu Hukuku, Regülasyon İktisadı, Mülkiyet Hakları İktisadı, Akit (Sözleşme) Hukuku ve İktisadı, Kurumsal İktisat, Kamu Tercihi, Anayasal İktisat, Sosyal Sermaye, Vergi Hukuku, Suç Ekonomisi, Politik İktisat vb. sayılabilir. Bugüne değin Hukuk ve İktisat Yaklaşımı şemsiyesi altında bu saydığımız disiplinlerin bir ya da birkaçına doğrudan ve/veya dolaylı olarak yaptıkları katkılar dolayısıyla 10 bilim insanı Nobel Ekonomi Ödülü ile onurlandırılmışlardır. Yukarıda sayılan spesifik konular dışında genel olarak Hukuk, İktisat, Siyaset Bilimi genel konularında da bildiri özeti gönderebilirsiniz.


önemli not: Konferansa  katılacakların bildiri özeti ve tam metin bildirilerini aşağıdaki formata uygun olarak hazırlamalarını önemle rica ediyoruz.

 

Bildiri özeti şablonu

 

Tam metin bildiri şablonu