SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI KONFERANSI

 

BİLDİRİ SUNUMU

 

Sosyal Bilimler Araştırmaları Konferansı’nda her bildiri için 15 dakikalık sunum süresi belirlenmiştir. Bildiri sunumuna ayrılan süre 15 dakikayı aşmayacak ve mümkünse 5 dakikalık süre soru ve tartışmalar için ayrılacaktır. Konferans programı çok yoğun olduğundan 15 dakikalık süreye tam manasıyla uyulacaktır.

Sunum yapılan her salonda aşağıda yer alan ekipmanlar mevcut olacaktır:

- Projektör cihazı,

- CD-ROM sürücüsü, MS powerpoint 2000 programı yüklü olan bir bilgisayar.

Sunumla ilgili herhangi bir sorunla karşılaşmamak ve oturum başkanı ile tanışmak için sunumdan en az 20 dakika önce oturum salonunda bulunmanızda yarar bulunmaktadır. Elektronik olarak sunum yapacak kişilerin kendi sunumlarından önceki molanın başından itibaren sunumlarını hazır hale getirmeleri gerekmektedir. Unutmayınız ki aynı anda kendi sunumlarını yapmak için sırada 4-5 kişi bekliyor olacaktır!... Bu nedenle, lütfen sunumunuzu zamanında yapmak için ilgili oturumun yapılacağı salonda hazır olunuz ve sunumunuzu bilgisayar “masaüstü”ne aktarınız.

Katılımcılar ve sunum yapacak kişiler ihtiyaç duydukları her türlü bilgi için Danışma Masası’na başvurabilirler. Konferans web sitesinde ilan edilen programda ufak tefek değişiklikler olabilir; bu nedenle, sunum yapacağınız zamanı ve programın son halini kontrol ediniz.