SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI KONFERANSI

 

 

ORGANİZASYON

 

 

Konferans Başkanları

 

 

 

Prof.Dr. Tuncer Asunakutlu

Dekan

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İşletme Fakültesi

 

 

Prof.Dr. Coşkun Can Aktan

Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği &

Dokuz Eylül Üniversitesi, İİBF

 

 

 

Konferans Yürütme Kurulu

 

 

Yrd. Doç. Dr. İ. Tolga Medeni,  AYBÜ, İşletme Fakültesi

Arş. Gör. Melek Mutioğlu Özkesen, AYBÜ, İşletme Fakültesi

Arş. Gör.  Nazlı Berberoğlu Yılmaz, AYBÜ, İşletme Fakültesi

Arş. Gör. Mazlum Özçağdavul, AYBÜ, İşletme Fakültesi

 

Konferans Bilim Kurulu

 

Prof. Dr. Argun Akdoğan, TODAİE, Ankara.

Prof. Dr. Çetin Önder, ASBÜ, Ankara.

Prof. Dr. Hasan Işın Dener, Ufuk Üniversitesi, Ankara.

Prof. Dr. Menderes Çınar, Başkent Üniversitesi, Ankara

Prof. Dr. Mete Yıldız, Hacettepe Üniversitesi, Ankara

Prof. Dr. Muhittin Acar, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Prof. Dr. Şükrü Özen, AYBÜ, Ankara.

Doç. Dr. Kadir Hızıroğlu, ASBÜ, Ankara.

Doç. Dr. Kerim Özcan, AYBÜ, Ankara.

Doç. Dr. Savaş Zafer ŞAHİN, Atılım Üniversitesi, Ankara.

Doç. Dr. Mehmet Zahid Sobacı, Uludağ Üniversitesi, Bursa.

Doç. Dr. Mustafa Sağsan, Yakın Doğu Üniversitesi, KKTC.

Yrd. Doç. Dr. Seda Ekmen, AYBÜ, Ankara.

Yrd. Doç.Dr. Tolga Pusatlı, Çankaya Üniversitesi, Ankara