Hukuk ve İktisat Forumu (HİF) Web Sayfasına Hoşgeldiniz.

 

Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği (SoBiAD)'nin, Kocaeli Üniversitesi, Hukuk Fakültesi işbirliği ile düzenlediği HUKUK VE İKTİSAT FORUMU web sayfasına hoş geldiniz. Düzenlenen forumun ana teması EKONOMİ POLİTİKALARININ HUKUKSAL YÖNDEN DÜZENLENMESİ olarak tespit edilmiştir.

 

Düzenlediğimiz Forum, web sayfasında konu bölümünde yer alan genel başlıklar çerçevesinde bildiri sunmak isteyen tüm akademisyen, uzman ve uygulamacılara açıktır. Konferansta kabul edilen ve sunulan bildiriler e-HİF (Hukuk ve İktisat Forumu e-Kütüphanesi) içerisinde yayınlanacaktır.

 

Tarih : 14  Mayıs 2010 Cuma     14.30-16.30

 

Yer   : Kocaeli Üniversitesi, Hukuk Fakültesi

Konferansımız, web sayfasında konu bölümünde yer alan genel başlıklar çerçevesinde bildiri sunmak isteyen tüm akademisyen, uzman ve uygulamacılara açıktır.

 

Konferansta kabul edilen ve sunulan bildiriler e-HİF (Hukuk ve İktisat Forumu e-Kütüphanesi) içerisinde yayınlanacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

© SoBiAD, Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği

© SoSReS, The Social Sciences Research Society