Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği (SoBiAD)'nin, Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi işbirliği ile düzenlediği HUKUK VE İKTİSAT FORUMU web sayfasına hoşgeldiniz. Forumun ana teması Sürdürülebilir Kamu Maliyesi Açısından Stratejik Yönetim ve Performans Esaslı Bütçeleme  olarak tespit edilmiştir.

 

Düzenlediğimiz forum web sayfasında konu bölümünde yer alan genel başlıklar çerçevesinde bildiri sunmak isteyen tüm akademisyen, uzman ve uygulamacılara açıktır. Konferansta kabul edilen ve sunulan bildiriler e-HİF (Hukuk ve İktisat Forumu e-Kütüphanesi) içerisinde yayınlanacaktır.

 

  Tarih   : 25 Haziran 2010 saat 10.00-12.00

  Mekan : İİBF Konferans Salonu