ANASAYFA  YÖNETİM    EKÜTÜPHANE    ETKİNLİKLER    DERGİ    SOBİAD

 

HUKUK VE İKTİSAT FORUMU ::: eKÜTÜPHANE

 

 

 
Hukuk ve İktisat Yaklaşımı: Genel Bilgi
   

Hukuk ve İktisat Ansiklopedisi

   

Hukuk ve İktisat Yaklaşımı (Law and Economics Approach) Adı Verilen Disiplinlerarası Araştırma Alanına Katkıları Dolayısıyla Nobel Ekonomi Ödülü'ne Layık Görülen Bilim İnsanları

   
  Hukuk ve İktisat Yaklaşımı Konusunda Seçilmiş Makaleler
 
 

“Demokrasiye Alternatif Bir Siyasal Sistem Önerisi: Demarşi”, Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, Cilt 7, Sayı 1, 2015.

“Nobel Ekonomi Ödülü Sahibi Douglass C. North’ un İktisat Bilimine Katkıları:  Yeni İktisat Tarihi Ve Kurumsal İktisat”  Hukuk ve İktisat  Araştırmaları Dergisi, Cilt 9, Sayı 1, 2017.
 
 “Temsili Demokrasilerde İdeal Bir Siyasal Rejim (Hükümet Sistemi) Arayışı”, Hukuk Ve İktisat Araştırmaları Dergisi, Cilt 8, Sayı 1, 2016, ISSN: 1309-8020 (Online)
 
 “İdeal Bir Siyasal Yönetim Arayışı  Ve Anayasal Demokrasi”, Hukuk Ve İktisat Araştırmaları Dergisi, Cilt 8, Sayı 2, 2016, ISSN: 1309-8020 (Online)
 
 “Regülasyon İktisadına Giriş”, Ekonomi Bilimleri Dergisi, Cilt 8, No 1, 2016   ISSN:  1309-8020 (Online) (Serdar Yay birlikte.)
 
 “Regülasyonların Politik İktisadı: Regülasyonların Etkileri, Fayda ve Maliyetleri”, Ekonomi Bilimleri Dergisi, Cilt 8, No 2, 2016   ISSN:  1309-8020 (Online) (Serdar Yay birlikte.)
 
“Kamu Tercihi Ve Oyun Teorisi Perspektiflerinden Alturizmin (Hayırseverliğin/ Yardımseverliğin) Eleştirisi”, Hukuk Ve İktisat Araştırmaları Dergisi
Cilt 7, Sayı 2, 2015, ISSN: 1309-8020 (Online) (Abdullah Burhan Bahçe ile birlikte)
 
“İdeal Devlet ve İyi Yönetim : Temel İlkeler , Kurallar Ve Kurumlar”, Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi, Cilt 7, Sayı 1, 2015, ISSN: 1309-8020 (Online)
 
“Yolsuzluğun Politik İktisadı”, Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi,  Cilt  6, No 1, 2014.  
 
“Siyasal Yozlaşmalarla Mücadele Stratejileri”, Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi,  Cilt  6, No 2, 2014.  
 
“Kamu Tercihi Perspektifinden Oyun Teorisi”, Hukuk Ve İktisat Araştırmaları Dergisi, Cilt 5, Sayı 2, 2013. (Abdullah B Bahce ile birlikte)
 
“Kurumsal Şirket Yönetimi”, Organizasyon Ve Yönetim Bilimleri Dergisi, Cilt 5, Sayı 1, 2013.
 
“Toplam Ahlak Felsefesi Ve Toplam Ahlak Yönetimi”, Hukuk Ve İktisat Araştırmaları Dergisi, Cilt 3, Sayı 2, 2011.
 
“Yeni Toplumsal Sözleşme, -Özgür Toplum İçin Bir Manifesto”, International Journal Of Social Sciences And Humanity Studies, Vol 2, No 1, 2010.
 
“Demokrasilerde Siyasal Gücü Sınırlayacak Hukuk Ve Hukuk-Dışı Kaynaklar Ve Kurumlar”, Hukuk Ve İktisat Araştırmaları Dergisi, Cilt 2, Sayı 1, 2010.  (A.Özen ile  birlikte)


“Ahlak Ve Ahlak Felsefesine Giriş”, Hukuk Ve İktisat Araştırmaları Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, 2009,
 
“Hayek’in Perspektifinden Sosyal Düzen Tartışmaları Ve İnsan Bilgisinin Sınırları”, Sosyal Ve Beşeri Bilimler  Dergisi, Cilt 1, Sayı 2, 2009. (T Vural ile birlikte)
 
“Kurala Bağlı Para Politikası Ve  Parasal Anayasa Önerileri”, Hukuk Ve İktisat Araştırmaları Dergisi, Cilt 1, Sayı 2, 2009. (D Dileyici ile birlikte)

“Progression From Ideal State To Good Governance:  An Introductory Overview”, International Journal of Business and Management  Studies (IJBMS), Vol 9, No 1, 2017. (with Shikha Vyas-Doorgapersad)
 
“Size of Government, Government Failure, and Economic Growth”, International Journal of Business  and Management Studies , Vol 8, No 2, 2016 (with İ.Demir),
 
“Resistance To Change in Government: Review Of Actors And Factors That Hinder Reform In Government”, the International Journal of Social Sciences and Humanity Studies (IJ-SSHS). Vol 8. No 2 , 2016. (with Ibrahim Demir )
 
 “The Possibility And Impossibility Of Rational Regulation in Government”, the International Journal of Economics and Finance Studies (IJEFS). Vol 8. No 1 , 2016.
 
 “Regulatory Public Policies : An Introductory Survey”, the International Journal of Economics and Finance Studies (IJEFS), Vol 8. No 2 , 2016.
 
 “Nobel Laurate James M. Buchanan’s (1919-2013) Contributions to Political Economy”, International Journal of Social Sciences and Humanity Studies, Vol 8, No 1, 2016
 
 “Regulatory Public Policies : An Introductory Survey”, the International Journal of Economics and Finance Studies (IJEFS), Vol 8. No 2 , 2016.
 
“Political Corruption:  An Introductory Study On Terminology And Typology” International Journal Of Social Sciences And Humanity Studies, Vol 7, No 1, 2015
 
“Ethics in Government: Anti-Corruption Measures”, International Journal Of Social Sciences And Humanity Studies, Vol 7, No 2, 2015
 
 “Sources Of Governmental Failure And Imperfect Information As Political Failure”, the International Journal of Economics and Finance Studies (IJEFS). Vol 7. No 2 , 2015.
 
“Understanding Transformation: Trends and Dynamics of Change”, International Journal of Business and Management Studies, Vol 7, No 2, 2015
 
“A New Social Contract, -A Manifesto for a Free Society”, International Journal Of Social Sciences And Humanity Studies, Vol 2, No 1, 2010.
 
“The Proper Role and Functions of State for Health-Care Services: Recommendations For Ministry of Health of Turkey”,  International Journal of Social Sciences and Humanity Studies, Vol 1, No 1, 2009 .
 
“Leviathan, Taxes And The Geese: (Why Do We Need A Tax Constitution?)”, International Journal Of Economics And Finance Studies,  Vol 1, No 1, 2009.
 

 

 

© SoBiAD, Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği

© SoSReS, The Social Sciences Research Society