ANASAYFA  YÖNETİM    EKÜTÜPHANE    ETKİNLİKLER    DERGİ    SOBİAD

 

Hukuk ve İktisat Araştırmaları Merkezi  Web Sayfasına Hoşgeldiniz.

 

Hukuk ve İktisat Yaklaşımı (Law and Economics Approach) yaklaşımı genel olarak iktisat bilimindeki temel araçları, varsayımları ve metodolojiyi  kullanarak formel ve informel kuralları ve kurumları inceleyen bir inter-disipliner / multi-disipliner araştırma alanıdır. Bu yaklaşımda, iktisat, hukuk, siyaset bilimi, sosyoloji, felsefe gibi disiplinlerden yararlanılarak sosyal olgular, sosyal yapılar ve sosyal yaşamda ortaya çıkan iktisadi, siyasi ve kültürel sorunlar inceleme konusu yapılır. Hukuk ve iktisat yaklaşımına dahil edilebilecek ya da bu disiplinle yakın akrabalık bağı olan diğer  disiplinler arasında Regülasyon İktisadı, Mülkiyet Hakları İktisadı, Akit (Sözleşme) Hukuku ve İktisadı, Kurumsal İktisat, Kamu Tercihi, Anayasal İktisat, Sosyal Sermaye, Vergi Hukuku, Suç ve Ceza İktisadı vb. sayılabilir. Bugüne değin Hukuk ve İktisat Yaklaşımı şemsiyesi altında bu saydığımız disiplinlerin bir ya da birkaçına doğrudan ve/veya dolaylı olarak yaptıkları katkılar dolayısıyla  10'un üzerinde  bilim insanı Nobel Ekonomi Ödülü ile onurlandırılmışlardır.

 

   
HAYEK BUCHANAN COASE BECKER STIGLER NORTH WILLIAMSON    

 

EKONOMİ HUKUKU   REGÜLASYON İKTİSADI   MÜLKİYET HAKLARI İKTİSADI   

KURUMSAL İKTİSAT  KURALLAR VE KURUMLAR  POLİTİK İKTİSAT KAMU TERCİHİ               ANAYASAL İKTİSAT  EKONOMİK ANAYASA İŞLEM MALİYETLERİ  VERGİ HUKUKU SUÇ EKONOMİSİ  SOSYAL SERMAYE  ETİK, İKTİSAT & HUKUK SÖZLEŞMELER

İnter-disipliner / multi-disipliner eğitim ve araştırmayı teşvik eden ve bu alanda muhtelif projeler yürüten Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği (SoBiAD)  Hukuk ve İktisat Araştırmaları Merkezi ( HİAM) ülkemizdeki üniversitelerle ve kurumlarla işbirliği yaparak Hukuk ve İktisat Forumları düzenlemektedir. Bu forumlarda ekonomik hayatı düzenleyen formel kuralların (hukuk), informel kuralların ve normların (din, ahlak vs.) ve kurumların iktisadi analizinin yapılması amaçlanmaktadır. Her forumda ayrı bir tema belirlenmekte ve belirlenen tema çerçevesinde sunumlar yapılmaktadır.

 

Hukuk ve İktisat Yaklaşımı şemsiyesine dahil edilebilecek olan disiplinler ile ilgili literatür ülkemizde henüz oluşma ve gelişme aşamasındadır. Hukuk ve İktisat Araştırmaları Merkezi (HİAM)'nin oluşturulmasının amacı bu boşluk ve eksikliğin giderilmesine hizmet etmektir.

 

Hukuk ve İktisat Araştırmaları Merkezi  bu saydığımız disiplinler dahilinde çalışma yapan tüm akademisyen, uzman ve uygulamacılara açıktır.

 

Hukuk ve İktisat Araştırmaları Merkezi ( HİAM)  ayrıca Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi  adını taşıyan bir edergi yayınlamaktadır. Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi'nin amacı  Hukuk ve İktisat Yaklaşımı (Law and Economics Approach) alanındaki çalışmaların ülkemizde yaygınlaşmasına hizmet etmektir. 

 

 

Hukuk ve İktisat Ansiklopedisi'ne buradan ulaşabilirsiniz...

Hukuk ve İktisat Yaklaşımı (Law and Economics Approach) Adı Verilen Disiplinlerarası Araştırma Alanına

Katkıları Dolayısıyla Nobel Ekonomi Ödülü'ne Layık Görülen Bilim İnsanları

Yukarıdaki logoyu tıklayınız.

© SoBiAD, Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği

© SoSReS, The Social Sciences Research Society