ANASAYFA  YÖNETİM    EKÜTÜPHANE    ETKİNLİKLER    DERGİ    SOBİAD

 

Hukuk ve İktisat Yaklaşımı (Law and Economics Approach) Adı Verilen Disiplinlerarası Araştırma Alanına Katkıları Dolayısıyla Nobel Ekonomi Ödülü'ne Layık Görülen Bilim İnsanları

 

 

2016 - Bengt Holmstrom

SÖZLEŞME TEORİSİ

Sözleşme teorisi (contract theory) alanındaki çalışmalara yaptığı katkıları dolayısıyla Nobel Ekonomi Ödülüne layık görülmüştür.

2016 - Oliver Hart

SÖZLEŞME TEORİSİ

Sözleşme teorisi (contract theory) alanındaki çalışmalara yaptığı katkıları dolayısıyla Nobel Ekonomi Ödülüne layık görülmüştür.

2014 - Jean Tirole

REGÜLASYON TEORİSİ

Piyasalar ve Regülasyon teorisi alanındaki çalışmalara yaptığı katkıları dolayısıyla Nobel Ekonomi Ödülüne layık görülmüştür.

2009 - Elinor Ostrom

KURUMSAL YÖNETİM -GOVERNANCE

Kurumsal yönetim (governance) alanındaki çalışmalara yaptığı katkıları dolayısıyla Nobel Ekonomi Ödülüne layık görülmüştür.

2009 -Oliver E. Williamson

KURUMSAL YÖNETİM -GOVERNANCE

Kurumsal yönetim (governance) alanındaki çalışmalara yaptığı katkıları dolayısıyla Nobel Ekonomi Ödülüne layık görülmüştür.

 

1993 - Douglass C. North

KURALLAR VE KURUMLAR VE EKONOMİK PERFORMANS

Kurallar ve kurumlar ile ekonomik performans ve kurumsal değişim  arasındaki ilişkilere yönelik yaptığı çalışmalar  dolayısıyla Nobel Ekonomi Ödülüne layık görülmüştür.

1991 - Ronald H. Coase

İŞLEM MALİYETLERİ İKTİSADI , MÜLKİYET HAKLARI İKTİSADI

Özellikle işlem maliyetleri  ve mülkiyet hakları iktisadı alanındaki çalışmalara yaptığı katkıları dolayısıyla Nobel Ekonomi Ödülüne layık görülmüştür.

1986 - James M. Buchanan Jr.

KAMU TERCİHİ VE ANAYASAL POLİTİK İKTİSAT

Kamu tercihi ve anayasal iktisat alanındaki çalışmalara yaptığı katkıları dolayısıyla Nobel Ekonomi Ödülüne layık görülmüştür.

1982 - George J. Stigler

REGÜLASYON İKTİSADI

Regülasyon iktisadı alanındaki çalışmalara yaptığı katkıları dolayısıyla Nobel Ekonomi Ödülüne layık görülmüştür.

1974 - Friedrich August von Hayek

KURALLAR VE KURUMLAR, PİYASA EKONOMİSİ, DEMOKRASİ....

İktisadi, sosyal, ve kurumsal olguları açıklamada gösterdiği üstün  çalışmaları dolayısıyla Nobel Ekonomi Ödülüne layık görülmüştür.

© SoBiAD, Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği

© SoSReS, The Social Sciences Research Society