ANASAYFA  YÖNETİM    EKÜTÜPHANE    ETKİNLİKLER    DERGİ    SOBİAD

 

 

 

Founder of the Center for Study of Law and Economics   :: 

Hukuk ve İktisat Araştırmaları Merkezi Kurucusu ve Başkanı ::

 

    Prof.Dr. Coşkun Can Aktan

 

Scientific Committee and Advisory Board ::  Bilimsel Kurul / Danışma Kurulu

 

 

Prof.Dr. Ahmet Fazıl Özsoylu, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Prof.Dr. Ali Ulusoy, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

Prof.Dr. Ekrem Erdem, Erciyes Üniversitesi

Prof.Dr. Enver Alper Güvel, Çukurova Üniversitesi (E.)

Prof.Dr. Fuat Oğuz, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Prof.Dr. Güneri Akalın, İstanbul Aydın Üniversitesi

Doç.Dr. Kerim Cem Sanlı, Bilgi Üniversitesi

Prof.Dr. Kerim Peren Arın, Zayed Üniversitesi, BAE.

Prof.Dr. Metin Toprak, İstanbul Üniversitesi

Prof.Dr. Necmiddin Bagdadioğlu, Hacettepe Üniversitesi

Dr. Özge Kama Masala, Yıldız Teknik Üniversitesi

Dr. Serdar Yay, Süleyman Demirel Üniversitesi

Prof.Dr. Turan Yay, Yıldız Teknik Üniversitesi

Prof.Dr. Ulvi Saran, İstanbul Aydın Üniversitesi

 

 

© SoBiAD, Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği

© SoSReS, The Social Sciences Research Society