ANASAYFA  YÖNETİM    EKÜTÜPHANE    ETKİNLİKLER    DERGİ    SOBİAD

 

LAW AND ECONOMICS FORUM ::: ORGANIZATION AND MANAGEMENT

 

HUKUK VE İKTİSAT FORUMU ::: ORGANİZASYON ve YÖNETİM

 

Founder of Law and Economics Forum  :: 

 

Hukuk ve İktisat Forumu Kurucusu ve Başkanı ::

 

Prof.Dr. Coşkun Can Aktan

 

Scientific Committee and Advisory Board ::  Bilim ve Danışma Kurulu

 

 

Prof.Dr. Ahmet Burçin Yereli, Hacettepe Üniversitesi

Prof.Dr. Ahmet Fazıl Özsoylu, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Prof.Dr. Ali Ulusoy, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

Prof.Dr. Alper Güvel, Çukurova Üniversitesi

Doç.Dr. Bernur Açıkgöz, Celal Bayar Üniversitesi

Prof.Dr. C. Coşkun Küçüközmen, İzmir Ekonomi Üniversitesi

Prof.Dr. Ekrem Erdem, Erciyes Üniversitesi

Prof.Dr. Güneri Akalın, İstanbul Aydın Üniversitesi

Prof.Dr. İbrahim Atilla Acar, Katip Çelebi Üniversitesi

Doç.Dr. İlter Ünlükaplan, Çukurova Üniversitesi

Prof.Dr. İzak Atiyas, Sabancı Üniversitesi

Prof.Dr. Metin Toprak, İstanbul Üniversitesi

Prof.Dr. Musa Eken, Sakarya Üniversitesi

Prof.Dr. Namık Kemal Öztürk, Muğla Üniversitesi

Prof.Dr. Necmiddin Bagdadioğlu, Hacettepe Üniversitesi

Doç.Dr. Serpil Ağcakaya, Süleyman Demirel Üniversitesi

Prof.Dr. Sudi Apak, Beykent Üniversitesi

Prof.Dr. Süleyman Türkel, Toros Üniversitesi

Doç.Dr. Tunç Medeni, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Prof.Dr. Turgut Tan, Bilkent Üniversitesi

Doç.Dr. Ufuk Gencel, Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi

Doç.Dr. Ulvi Saran, İstanbul Aydın Üniversitesi

Prof.Dr. Turan Yay, Yıldız Teknik Üniversitesi

 

© SoBiAD, Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği

© SoSReS, The Social Sciences Research Society