ORGANİZASYON

 

Forum Başkanı

 

Prof. Dr. Coşkun Can Aktan

Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı &

Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

 

Düzenleme Kurulu

 

MOMDER İzmir Şubesi Adına:

 

Nevzat Yiğit

Maliye Okulu Mezunları Derneği, İzmir Şubesi Başkanı

 

SOBİAD Adına:

 

Prof. Dr. Coşkun Can Aktan

Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

 

Danışma Kurulu / Bilim Kurulu  (alfabetik)

   

Prof.Dr. Adnan Çelik, Selçuk Üniversitesi, İİBF

Yrd.Doç.Dr. Ahmet Somuncu, Erciyes Üniversitesi, İİBF

Yrd.Doç.Dr. Ahmet Tekin, Dumlupınar Üniversitesi, İİBF

Aydın Şenel, Garanti Bankası Yönetim Hizmetlerinden

    Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı

Celal Çelik, Maliye Okulu Mezunları Derneği, İstanbul Şubesi Başkanı

Yrd.Doç.Dr. Doğan Gökbel, Anadolu Üniversitesi, Hukuk Fakültesi

İbrahim Yelmenoğlu, Koç Holding A.Ş. Mali İşlerden

    Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı

Doç.Dr. İlhami Söyler, Sayıştay Savcı Yardımcısı

Av. İlhan Biçer, Maliye Okulu Mezunları Derneği, Genel Başkanı

Doç.Dr. Keramettin Özcan, Çukurova Üniversitesi, Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Mehmet Çiftlikli, Dokuz Eylül Üniversitesi, İİBF (Emekli)

Dr. Mustafa Alpaslan, Serbest Mali Müşavir ve Muhasebeci.

Dr. Mustafa Bulut, Berlin Maliye Müşaviri, Almanya

Orhan Düzgün, Ordu Valisi

Dr. Şenol Babuşcu, Başkent Üniversitesi

Yrd.Doç.Dr. Ufuk Gencel, Çanakkale 18. Mart Üniversitesi, İİBF

Prof.Dr. Turgut Çürük, Çukurova Üniversitesi, İİBF

Varol Şenel, Türkiye Finans Katılım Bankası,

    Yönetim ve Denetim Kurulu Üyesi

Dr. Yaşar Alıcı, Hukuk Bürosu

Yrd.Doç.Dr. Yusuf İleri, Haliç Üniversitesi, İşletme Fakültesi

Prof.Dr. Ziyaettin Bildirici, Anadolu Üniversitesi, İİBF