PROGRAM

 

 

29 Ekim 2010 Cuma

 

Arzu edenler 29 Ekim tarihinde otele giriş yapabilirler.

13.00 Otele giriş ve yerleşme

 

 

30 Ekim 2010 Cumartesi

 

Birinci Oturum: 14.00 - 15.30

KAYIT DIŞI EKONOMİ

-Nedenleri, Etkileri, Sonuçları ve Çözüm Önerileri-

 

Oturum Başkanı:

Aykut Kemal Öğünmüş

 

Konuşmacılar:

 

Dr. Memduh Aslan

BA Hukuk Bürosu, Başkent Ofisi

“Kayıt Dışılık: Nedenleri, Etkileri ve Çözüm Önerileri”

 

Yrd. Doç. Dr. Yusuf İleri

Haliç Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

“Kayıt Dışı Ekonomi”

 

Doç. Dr. Keramettin Tezcan

İzmir Üniversitesi, Hukuk Fakültesi

“Kayıt Dışı Ekonomi ve E-Devlet”

 

Nazmi Karyağdı

Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Eski SGD Başkanı ve Türk Telekom A.Ş., Gelir Yönetimi Grup Müdürü

“Kayıt Dışı Ekonomi İle Mücadele ve Vergi”

 

Çay-Kahve Arası: 15.30 - 16.00

 

İkinci Oturum: 16.00 - 17.30

 

 

KAMU MALİYESİNDE DEĞİŞİM ve YENİ MALİYE

 

Bu forumda iktisadi, siyasi, teknolojik, demografik, ekolojik vs. değişim trendleri çerçevesinde kamu maliyesindeki değişim ele alınacaktır. Bundan 20 yıl öncesinde kamu maliyesinde konuşulmayan konular (karbon vergisi, Tobin vergisi, düz oranlı vergi, mali disiplin, mali kural, mali saydamlık, performans esaslı bütçeleme, anayasal vergi reformu vs. ) ele alınacak ve tartışılacaktır.

 

Oturum Başkanı:

Prof.Dr. Coşkun Can Aktan

Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

 

Konuşmacılar:

 

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Somuncu

Erciyes Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

“Motorlu Araçların Emisyon Salınımına Göre Vergilendirmesi:
Türkiye’deki Motorlu Taşıtlara Uygulanan ÖTV ve MTV Konusunda Değerlendirmeler”

 

Yrd. Doç. Dr. Doğan Gökbel

Anadolu Üniversitesi, Hukuk Fakültesi

“Gelir ve Servet Transferi Vergilemesinde Güncel Tartışmalar”

 

Yrd. Doç. Dr. Ufuk Gencel

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

“Ekonomik İstikrar İçin Mali Kurallar”

 

 

 

AKŞAM PROGRAMI

 

Gala Yemeği: 20.00- 24.00

 

 

31 Ekim 2010 Pazar

 

    Otelden Ayrılış  12.00