MALİYE ve MUHASEBE FORUMU web sayfasına hoşgeldiniz..

Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği (SoBiAD)'nin, Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi, Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile müştereken düzenlediği MALİYE ve MUHASEBE FORUMU web sayfasına hoş geldiniz.

MALİYE VE MUHASEBE ALANINDA GÜNCEL GELİŞMELER konulu forum 01 Kasım 2016 tarihinde Biga'da gerçekleştirilecektir.