Organizasyon

 

Forum Başkanı

 

Doç. Dr. Ufuk Gencel

Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi,

Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi

 

Danışma Kurulu / Bilim Kurulu

 

Prof.Dr. Adnan Çelik, Selçuk Üniversitesi, İİBF

Yrd.Doç.Dr. Ahmet Somuncu, Erciyes Üniversitesi, İİBF

Yrd.Doç.Dr. Ahmet Tekin, Dumlupınar Üniversitesi, İİBF

Yrd.Doç.Dr. Doğan Gökbel, Anadolu Üniversitesi, Hukuk Fakültesi

Doç.Dr. Keramettin Özcan, Katip Çelebi Üniversitesi

Prof.Dr. Turgut Çürük, Çukurova Üniversitesi, İİBF

Yrd.Doç.Dr. Yusuf İleri, Haliç Üniversitesi, İşletme Fakültesi

Prof.Dr. Ziyaettin Bildirici, Anadolu Üniversitesi, İİBF