PROGRAM

MALİYE VE MUHASEBE ALANINDA GÜNCEL GELİŞMELER

 

Oturum Başkanı:

Prof. Dr. Erhan GÜMÜŞ

Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi, Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı

  

Doç. Dr. Murat AYDIN

Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Enerji Verimli Elektrikli Ev Ürünlerinin Yaygın Kullanılmasında Vergi Politikası: Türkiye Örneği

 

Mustafa IŞIK

Çanakkale Defterdarı

“Vergi Hukukunda  Elektronik Tebligat Müessesesi ve Uygulamaları

 

Hüseyin SOYKAN

Mali Müşavir, Çanakkale Mali Müşavirler Odası Genel Sekreteri

“Muhasebe Mesleğinin Dünü, Bugünü ve Geleceği ile Güncel Sorunları”

 

Kendal DENİZ

Araştırma Görevlisi, Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

“Vergi Uyuşmazlıklarının Çözümünde Yeni Kanun Yolu: İstinaf Müessesesi”

 

1 Kasım 2016  Didem Yaman Amfisi  

Saat 10.00- 13.00

 

Dördüncü Maliye ve Muhasebe Forumu, 01.11.2016 tarihinde Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği (SOBİAD) ve Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi işbirliği ile Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Didem Yaman Amfisinde “Maliye ve Muhasebe Konusunda Güncel Yaklaşımlar“ temasıyla yapıldı. Forum, Maliye ve Muhasebe Forumu Başkanı Doç. Dr. Ufuk GENCEL’in açılış konuşmasıyla başladı. Biga Belediye Başkanı Sayın İsmail IŞIK’ın dinleyici olarak katıldığı, oturum başkanlığını Fakülte Dekan Vekili Prof. Dr. Erhan GÜMÜŞ’ün yaptığı forumda, Çanakkale Defterdarı Mustafa IŞIK (Vergi Hukukunda  Elektronik Tebligat Müessesesi ve Uygulamaları), Çanakkale Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Genel Sekreteri Hüseyin SOYKAN (Muhasebe Mesleğinin Dünü, Bugünü ve Geleceği ile Güncel Sorunları), Biga İİBF Maliye Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat AYDIN (Enerji Verimli Elektrikli Ev Ürünlerinin Yaygın Kullanılmasında Vergi Politikası: Türkiye Örneği) ve Maliye Bölümü Araştırma Görevlisi Kendal DENİZ (Vergi Uyuşmazlıklarının Çözümünde Yeni Kanun Yolu: İstinaf Müessesesi) konuşmacı olarak yer alarak bilgi ve deneyimlerini aktardılar. Oldukça verimli geçen toplantıya öğretim elemanları ve öğrenciler büyük ilgi gösterdi. 

http://biibf.comu.edu.tr/arsiv/haberler/biga-iibfde-dorduncu-maliye-ve-muhasebe-forumu-yap-r820.html

 

 

Forum Başkanı Doç. Dr. Ufuk Gencel

 

Konuşmacılar