Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği (SoBiAD)'nin, Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü ve İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı işbirliği ile düzenlediği MALİYE VE MUHASEBE FORUMU web sayfasına hoşgeldiniz. Forumun ana teması ''VERGİ SİSTEMİNDEKİ KAYIT DIŞI EKONOMİNİN ÖNLENMESİNE YÖNELİK ARAYIŞLAR''

olarak tespit edilmiştir.

 

Düzenlediğimiz Forum, web sayfasında konu bölümünde yer alan genel başlıklar çerçevesinde bildiri sunmak isteyen tüm akademisyen, uzman ve uygulamacılara açıktır. Konferansta kabul edilen ve sunulan bildiriler e-MMF (Maliye ve Muhasebe Forumu e-Kütüphanesi) içerisinde yayınlanacaktır.

Forum Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecektir.