ORGANİZASYON

Forum Başkanı

Dr. Mustafa Bulut

İzmir Vergi Dairesi Başkanı

Bilim Kurulu

A.Kemal ÇELEBİ (Celal Bayar Üniversitesi)

A. Fazıl ÖZSOYLU ( Çukurova Üniversitesi)

Abuzer PINAR(Harran Üniversitesi)

Ahmet KESİK (Maliye Bakanlığı)

Ahmet KARAASLAN (Dumlupınar Üniversitesi)

Fatih SAVAŞAN (Sakarya Üniversitesi)

Fevzi DEVRİM (Dokuz Eylül Üniversitesi)

İbrahim Atilla ACAR (Süleyman Demirel Üniversitesi)

Mustafa Umur TOSUN (Hacettepe Üniversitesi)

Naci Birol MUTER (Celal Bayar Üniversitesi)

Nevzat SAYGILIOĞLU (Gazi Üniversitesi)

Nurettin BİLİCİ (Hacettepe Üniversitesi)

Selami SEZGİN (Pamukkale Üniversitesi)

Seyfi YILDIZ (Hitit Üniversitesi)