''VERGİ SİSTEMİNDEKİ KAYIT DIŞI EKONOMİNİN ÖNLENMESİNE YÖNELİK ARAYIŞLAR''

 

Program

 

10-00-10:30

 

Açılış Konuşmaları

 

Prof.Dr. Coşkun Can AKTAN

Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

 

Prof.Dr. Mehmet TOSUNER

DEÜ-İİBF Maliye Bölümü Başkanı

 

Dr.Mustafa BULUT

İzmir Vergi Dairesi Başkanı

 

 

FORUM I: KAYIT DIŞI EKONOMİ: KAYNAKLARI VE BOYUTLARI

10.30-12:30

 

Oturum Başkanı: Prof.Dr. Fevzi DEVRİM

 

Konuşmacılar:

Halil BAĞDINLI (Gelirler Kontrolörleri Derneği İzmir Şb Bşk)

Ramazan DAVULCUOĞLU(ESİDEF Başkanı)

Cemal ELMASOĞLU (EGİAD Başkanı)

M.Ali KASALI (ESİAD Başkanı)

Zekeriya MUTLU (Esnaf Odaları Bşk)

 

 

FORUM II: KAYIT DIŞI EKONOMİ: ÖNLENMESİNE YÖNELİK ARAYIŞLAR

 

14.00- 16.30

 

 

Forum Başkanı : Prof.Dr. Nezihe SÖNMEZ

 

 

Konuşmacılar:

 

Yılmaz ÇAKAN (Maliye Bakanlığı Denetim Grup Müdürü)

 

Okan AKYOL (Strateji Grup Müdürü)

 

Dr. Veli Bilal YALÇIN (YMM)

 

Dr. Mustafa ALPASLAN (Mali Müşavir)