MALİYE VE MUHASEBE FORUMU
 

MALİYE VE MUHASEBE FORUMU  WEB SAYFASINA HOŞ GELDİNİZ..

 

Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği (SoBiAD)'nin, Uşak Defterdarlığı ve Uşak Üniversitesi işbirliği ile müştereken düzenlediği MALİYE VE MUHASEBE FORUMU web sayfasına hoş geldiniz. Forumun ana teması   VERGİ DIŞI PİYASA EKONOMİSİ : KAYIT-DIŞI EKONOMİ  İLE MÜCADELE YÖNTEMLERİ  olarak tespit edilmiştir.

 

Düzenlediğimiz Forum, web sayfasında konu bölümünde yer alan genel başlıklar çerçevesinde  bildiri sunmak isteyen tüm akademisyen, uzman ve uygulamacılara açıktır. Konferansta kabul edilen ve sunulan bildiriler e-MMF (Maliye ve Muhasebe Forumu e-Kütüphanesi) içerisinde yayınlanacaktır.

 

  Tarih   : 26 Şubat 2010

 

  Yer     : Uşak Üniversitesi,

              Mustafa Kemal Paşa Amfisi

              Konferans Salonu

 

                     UŞAK DEFTERDARLIĞI

                      UŞAK ÜNİVERSİTESİ

                      SOSYAL BİLİMLER ARAŞ. DERNEĞİ

 

© COPYRIGHT 2010 ALL RIGHTS RESERVED SoBiAD.ORG