MALİYE VE MUHASEBE FORUMU


              Anasayfa
              Organizasyon
             Program
             SoBiAD
             MMF ANASAYFA 

PROGRAM

 

 

 

 

Uşak Defterdarlığı &

Uşak Üniversitesi &

 Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği (SoBiAD)

 

MALİYE VE MUHASEBE  FORUMU

 

 

VERGİ DIŞI PİYASA EKONOMİSİ

-KAYIT DIŞI EKONOMİ İLE MÜCADELE YÖNTEMLERİ-

 

Program

 

14.00-16.00

 

 

Açılış Konuşmaları

 

Abdullah KIRIM

Uşak Defterdarı

 

Prof.Dr. Adnan ŞİŞMAN

Uşak Rektörü

 

Özdemir ÇAKACAK

Uşak Valisi

  

 

FORUM

 

Oturum Başkanı

 

Prof. Dr. Coşkun Can AKTAN

Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği &

Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

 

 

Forum Katılımcıları

 

İsmail KARAMAN

Uşak Sanayi ve Ticaret Odası

Yönetim Kurulu Başkanı

 

Recep LEVENT

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı

Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü, Daire Başkanı

 

Doç. Dr. Kürşat YERLİKAYA

Uşak Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Maliye Bölümü Başkanı

                             

Nazmi KARYAĞDI

Maliye Bakanlığı

Gelir İdaresi Başkanlığı, Daire Başkanı

 

 

 

 

 

© COPYRIGHT 2010 ALL RIGHTS RESERVED SoBiAD.ORG