Maliye ve Muhasebe Forumu Web Sayfasına Hoşgeldiniz...

 
İnter-disipliner / multi-disipliner eğitim ve araştırmayı teşvik eden ve bu alanda muhtelif projeler yürüten Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği (SoBiAD) ülkemizdeki üniversitelerle, muhtelif kamusal ve  yarı-kamusal kurumlarla, meslek örgütleriyle ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak Maliye ve Muhasebe Forumu adı altında toplantılar düzenlemektedir. Bu forumlarda maliye ve muhasebe alanındaki teorik-analitik yaklaşımların  ve özellikle maliye ve muhasebe alanındaki uygulamaların incelenmesi amaçlanmaktadır. Düzenlenen her forumda ayrı bir tema belirlenmekte ve belirlenen tema çerçevesinde sunumlar yapılmaktadır.

Maliye ve Muhasebe Forumu; kamu maliyesi, maliye politikaları, vergi uygulamaları, bütçe yönetimi, muhasebe konularında çalışmalar yapan tüm  bilim insanlarına, araştırmacılara, meslek mensuplarına, mali müşavir ve muhasebecilere, kamu ve özel sektörde görev yapan uzmanlara açıktır. 

 Forumda  kabul edilen ve sunulan bildiriler SOBİAD eDergi Arşivi içerisinde uygun dergilerden birinde yayınlanabilmektedir.

 

 

 

DÜZENLENEN FORUMLAR

 DEÜ-İzmir Vergi Dairesi İşbirliği ile
 Uşak Üniversitesi ve Uşak Defterdarlığı İşbirliği İle
 MOMD İzmir Şubesi İşbirliği İle
 ÇOMÜ- Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşbirliği İle
Vergi Müfettişleri Derneği İşbirliği İle
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi İşbirliği İle