FORTHCOMING CONFERENCES::   2018  and 2019

                    BAŞVURUYA AÇIK MEVCUT KONFERANSLARIMIZ::   2018  ve 2019

 

 

     

26-27 APRIL 2019

 
   

 

 

INTERNATIONAL CONFERENCE ON LAW, ECONOMICS AND POLITICS

 

                                                                                                                            

                                                                                  

 

 PREVIOUSLY HELD CONFERENCES...

ÖNCEKİ YILLARDA DÜZENLEDİĞİMİZ KONFERANSLAR...

 

  

 

INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES

 

INTERNATIONAL CONFERENCE ON GOOD LOCAL GOVERNANCE

 

 

INTERNATIONAL

CONFERENCE ON

SOCIAL CAPITAL

 

 

INTERNATIONAL

CONFERENCE ON

EXCELLENCE AND QUALITY

IN GOVERNMENT

 

 

INTERNATIONAL CONFERENCE ON eBUSINESS & eGOVERNMENT

INTERNATIONAL CONFERENCE ON eBUSINESS & eGOVERNMENT

INTERNATIONAL

CONFERENCE ON

REGIONAL DEVELOPMENT

AND LOCAL GOVERNANCE 

INTERNATIONAL

CONFERENCE ON

ECONOMICS & FINANCE

 

 

INTERNATIONAL

CONFERENCE ON

TOURISM, TRAVEL,

LEISURE AND

HOSPITALITY 

 

INTERNATIONAL

CONFERENCE ON

BUSINESS & MANAGEMENT

 

INTERNATIONAL

CONFERENCE ON BUSINESS, MANAGEMENT, ECONOMICS

& FINANCE

INTERNATIONAL

CONFERENCE ON BUSINESS, AND ECONOMICS

 

 

 

 PREVIOUSLY HELD CONFERENCES (ONLY TURKISH LANGUAGE)...

ÖNCEKİ YILLARDA DÜZENLEDİĞİMİZ ULUSAL KONFERANSLARIMIZ...

 

       

                                                                                                

 

 

JOINT CONFERENCES IN COOPERATION WITH OTHER ORGANIZATIONS ::

ORTAK ETKİNLİKLERİMİZ

 

 

 

THE ANNUAL MEETING OF

EUROPEAN PUBLIC CHOICE SOCIETY

 

 

INTERNATIONAL CONFERENCE

ON NGO'S

VI. ULUSLARARASI SİVİL

TOPLUM KURULUŞLARI KONGRESİ

INTERNATIONAL REGIONAL DEVELOPMENT CONFERENCE

BÖLGESEL KALKINMA KONFERANSI

 

 

 

 FORUMS  : Conference language is only Turkish.

 HALEN GERÇEKLEŞTİRİLEN ULUSAL FORUMLAR...

 

 

KAMUSAL YAŞAMDA MÜKEMMELİYET TOPLANTILARI

HUKUK VE İKTİSAT FORUMU

MALİYE VE MUHASEBE FORUMU