SoBiAD HAKKINDA

 

Kısa adı SoBiAD olan “Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği” başta ekonomi, maliye, siyaset     ve yönetim bilimleri olmak üzere sosyal bilimlerin muhtelif   alanlarında eğitim, çalıştay ve seminer çalışmaları yürütmek, bilimsel araştırmalar yapmak,   sosyal bilimler alanlarında   çalışmalar yapan kişileri bir araya getirerek projeler üretmek,  yurtiçinde ve yurtdışında faaliyet gösteren muhtelif kamu, özel ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak ortak çalışmalar  yürütmek, sosyal bilimler alanında kapsamlı   bir e-dokümantasyon  merkezi oluşturmak, kamuoyunu bilgilendirmek üzere dergi, kitap   gibi yayınları gerçekleştirmek ve böylece hem özel  hem de kamu sektöründeki karar alma ve uygulama süreçlerine katkılarda bulunmak amacıyla oluşturulmuş  bir  sivil toplum kuruluşudur.

 

BAŞLICA FAALİYET ALANLARI

 

SoBiAD tarafından sürdürülecek başlıca çalışma konuları ve faaliyet alanları şunlardır:

 

Sosyal bilimler alanında eğitim programları düzenlemek ve araştırmalar yapmak,

Ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, sempozyum, konferans, kongre ve panel gibi etkinlikler organize etmek,

Yurt içinde ve dışında muhtelif kamu, özel ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak,

Sosyal bilimlerin muhtelif alanlarında araştırma merkezleri kurmak ve faaliyetlerini bu merkezler aracılığıyla sürdürmek,

Sosyal bilimler alanında kitaplar, monografiler, dergiler yayınlamak.