KAMUSAL YAŞAMDA MÜKEMMELİYET

İZMİR VALİLİĞİ &  DEÜ-İİBF & SOBİAD ORTAK ETKİNLİĞİ

                 

 

KAMUSAL YAŞAMDA MÜKEMMELİYET TOPLANTILARI -X-

Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği (SoBiAD), İzmir Valiliği ve Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından müştereken düzenlenen "Kamusal Yaşamda Mükemmeliyet Toplantıları" serisinin Onuncusu xx  Mart 2013  günü DEÜ_İİBF Toplantı Salonunda gerçekleştirilecektir.

 

Toplantının ana teması ''BELEDİYE HİZMETLERİNDE MÜKEMMELİYET'' olarak tespit edilmiştir.

 

 

© COPYRIGHT 2013