KAMUSAL YAŞAMDA MÜKEMMELİYET TOPLANTILARI

 

KAMUSAL YAŞAMDA MÜKEMMELİYET TOPLANTILARI -VII-

Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği (SoBiAD), İzmir Valiliği ve Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından müştereken düzenlenen "Kamusal Yaşamda Mükemmeliyet Toplantıları" serisinin yedincisi 31 Ekim 2012 Çarşamba günü DEÜ_İİBF Toplantı Salonunda gerçekleştirilecektir.

 

Toplantının ana teması ''KAMU HİZMETLERİNDE ETKİNLİK'' olarak tespit edilmiştir.

 

       

 

© COPYRIGHT 2012-2013 SoBiAD