KAMUSAL YAŞAMDA MÜKEMMELİYET TOPLANTILARI  xı

 

 

               

Kamu Yönetiminde Mobbing

(Çalışanlara Yönelik Psikolojik Şiddet)

 

Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği (SoBiAD), İzmir Valiliği ve Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından müştereken düzenlenen "Kamusal Yaşamda Mükemmeliyet Toplantıları" serisinin onbirincisi xx Nisan 2013  günü DEÜ_İİBF Toplantı Salonunda gerçekleştirilecektir.

 

Toplantının ana teması ''KAMU YÖNETİMİNDE MOBBİNG'' olarak tespit edilmiştir.