KAMUSAL YAŞAMDA MÜKEMMELİYET


 

 

 


   ANASAYFA   | ORGANİZASYON  |  PROGRAM

 

KAMUSAL YAŞAMDA MÜKEMMELİYET TOPLANTILARI -XIII-

Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği (SoBiAD), İzmir Valiliği ve Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından müştereken düzenlenen "Kamusal Yaşamda Mükemmeliyet Toplantıları" serisinin yedincisi xx Haziran 2013  günü DEÜ-İİBF Toplantı Salonunda gerçekleştirilecektir.

 

Toplantının ana teması ''MÜKEMMELİYET YÖNÜNDEN KAMU ve ÖZEL SEKTÖR KARŞILAŞTIRMASI'' olarak tespit edilmiştir.

 

© COPYRIGHT 2013 SOBİAD