KAMUSAL YAŞAMDA MÜKEMMELİYET TOPLANTILARI -XII-

Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği (SoBiAD), İzmir Valiliği ve Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından müştereken düzenlenen "Kamusal Yaşamda Mükemmeliyet Toplantıları" serisinin On İkincisi xx Mayıs 2013  günü DEÜ_İİBF Toplantı Salonunda gerçekleştirilecektir.

 

Toplantının ana teması ''KAMU KURUMLARINDA SÜREÇ YÖNETİMİ'' olarak tespit edilmiştir.

 

                  

 

© COPYRIGHT 2012 SOBİAD