WWW.SOBİAD.ORG

 

    Anasayfa
    Etkinliklerimiz
    Bilgi ArşiviCENTER FOR PUBLIC GOVERNANCE AND PUBLIC POLICY STUDIES

KAMU YÖNETİMİ VE KAMU POLİTİKALARI ARAŞTIRMALARI MERKEZİ

 

 

 

 

İyi yönetim (good governance); devlet yönetiminde temsil, katılım ve denetimin, etkin bir sivil toplumun, hukukun üstünlüğünün, yerinden yönetimin, yönetimde açıklık ve hesap verme sorumluluğunun, kalite ve ahlakın, kurallar ve sınırlamaların, rekabet ve piyasa ekonomisi ile uyumlu alternatif hizmet sunum yöntemlerinin ve nihayet dünyada gerçekleşen dijital devrime (yeni temel teknolojilerdeki gelişmelere) uyumun mevcut olduğu bir siyasal ve ekonomik düzeni ifade etmektedir. Bu tanım çerçevesinde kamu sektöründe iyi yönetimi tesis etmenin başlıca ilkelerini aşağıdaki başlıklar altında toplamak mümkündür:

 

 

 

© 2012, SOBİAD.ORG