WWW.SOBİAD.ORG

 

    Anasayfa
    Etkinliklerimiz
    Bilgi ArşiviCENTER FOR PUBLIC GOVERNANCE AND PUBLIC POLICY STUDIES

KAMU YÖNETİMİ VE KAMU POLİTİKALARI ARAŞTIRMALARI MERKEZİ

 

 

 

ETKİNLİKLERİMİZ

 

İZMİR VALİLİĞİ VE DEÜ. İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ORTAK ETKİNLİĞİ: KAMUSAL YAŞAMDA MÜKEMMELİYET TOPLANTILARI

Kamusal Yaşamda Mükemmeliyet Toplantıları -I- :  İyi Bütçe: Stratejik Planlama ve Performans Esaslı Bütçeleme
Kamusal Yaşamda Mükemmeliyet Toplantıları -II- :  İyi Yönetim
Kamusal Yaşamda Mükemmeliyet Toplantıları -III- :  Etkin Denetim
Kamusal Yaşamda Mükemmeliyet Toplantıları -IV- :  Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma
Kamusal Yaşamda Mükemmeliyet Toplantıları -V- :  eDevlet
Kamusal Yaşamda Mükemmeliyet Toplantıları -VI- :  Yerel Yönetimlerde Mükemmeliyet, Etkin Yönetim ve Kalite
Kamusal Yaşamda Mükemmeliyet Toplantıları -VII- :  Kamu Hizmetlerinde Etkinlik
Kamusal Yaşamda Mükemmeliyet Toplantıları -VIII- : Vergi Ve Muhasebe Hizmetlerinde Kalite
Kamusal Yaşamda Mükemmeliyet Toplantıları -IX- :  Kamu Yönetiminde Performans Ölçme Ve Değerlendirme
Kamusal Yaşamda Mükemmeliyet Toplantıları -X- :  Yerel Yönetim Ve Belediye Hizmetlerinde Mükemmeliyet
Kamusal Yaşamda Mükemmeliyet Toplantıları -XI- : Kamu Yönetiminde Mobbing (Çalışanlara Yönelik Psikolojik Şiddet)
Kamusal Yaşamda Mükemmeliyet Toplantıları -XII- : Kamu Kurumlarında Süreç Yönetimi
Kamusal Yaşamda Mükemmeliyet Toplantıları -XIII- : Mükemmeliyet Yönünden Kamu Ve Özel Sektör Karşılaştırması
Kamusal Yaşamda Mükemmeliyet Toplantıları -XIV- : Demokrasi, Katılımcılık ve Vatandaş Memnuniyeti
Kamusal Yaşamda Mükemmeliyet Toplantıları -XV- : Hastanelerde Toplam Kalite Yönetimi, Mükemmeliyet ve Hasta Memnuniyeti
Kamusal Yaşamda Mükemmeliyet Toplantıları -XVI- : Turizm Hizmetlerinde Toplam Kalite ve Turist Memnuniyeti
Kamusal Yaşamda Mükemmeliyet Toplantıları -XVII- : Yetenek Yönetimi
Kamusal Yaşamda Mükemmeliyet Toplantıları -XVIII- : Kalite, Standardizasyon ve Akreditasyon
Kamusal Yaşamda Mükemmeliyet Toplantıları -XIX- : Kolluk Hizmetlerinde Etkinlik ve Kalite
 

 

 

© 2012, SOBİAD.ORG