WWW.SOBİAD.ORG

 


Anasayfa

Etkinliklerimiz

Bilgi ArşiviCENTER FOR PUBLIC GOVERNANCE AND PUBLIC POLICY STUDIES

KAMU YÖNETİMİ VE KAMU POLİTİKALARI ARAŞTIRMALARI MERKEZİ

 

 

 

 

Dünyada yaklaşık son yirmi yıl içerisinde ortaya çıkan gelişmeler beraberinde kamu yönetiminde ve kamu politikalarında çok ciddi değişiklikleri gündeme getirmiştir. Sovyetler Birliği ve Doğu Avrupa ülkelerindeki  merkezden planlamaya dayalı sosyalist ekonomi modelinin pratikte çökmesi, öte yandan gelişmiş bir çok ülkede uygulanmakta olan sosyal refah devleti anlayışının krize girmesi,  globalleşme ve bölgeselleşme  yönündeki gelişmeler sonucunda ulus devletlerin güç ve yetkilerinin sınırlanması vs. gelişmeler devlete bakış açısını çok önemli ölçüde değiştirmiştir.  Devlet faaliyetlerinin bir çok ülkede inanılmaz derecede genişlemesi hiç de hesaba katılmayan bir çok "devlet başarısızlıklarını" gündeme getirmiştir. Tüm bu ortaya çıkan gelişmeler neticesinde artık geleneksel devlet anlayışının devam edemeyeceği anlaşılmış ve devletin rolü ve fonksiyonları dünyadaki yeni değişim trendlerine ve yeni değişim dinamiklerine paralel olarak yeniden tanımlanmaya çalışılmıştır.  1980’li yılların başlarından günümüze değin dünyadaki gelişmeleri değerlendirdiğimizde devlet ve birey; devlet ve ekonomi; devlet ve din; devlet ve yönetim; devlet ve ahlak; devlet ve millet vs.  ilişkilerin yeniden gözden geçirildiği ve eski değerlerin yerini yeni değerlerin ve ilkelerin aldığını görüyoruz.

Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği bünyesinde kurulan  Kamu Yönetimi ve Kamu Politikaları Araştırmaları Merkezi, kamu yönetimi ve kamu politikaları alanında dünyadaki yeni gelişmeleri, yeni perspektifleri, yeni uygulamaları ele almayı, bu alanlarda kısa monografiler yayınlamayı, seminer, panel vs. toplantılar düzenlemeyi hedeflemektedir. 

 

 

 

 

© 2012, SOBİAD.ORG