SoBiAD Hukuk ve İktisat Forumu

  

SoBiAD Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi

 

Bağlantılar

 

Web Kaynaklar

 

Yayınlar


                                                  

 

Kurumsal perspektif...

Kurallar, toplumsal yaşamda insanların ve organizasyonların davranış ve eylemlerine rehberlik eden, izin veren ve aynı zamanda sınırlayan formel ve informel ilkeler ve normlardır.   Kurumlar ise insanların bir zaman süreci içerisinde gösterdikleri davranışların, alışkanlıkların, geleneklerin, değerler ve inançlarının toplamını ifade eder. 

Kurallar, medeniyete giden yolculuğun kilometretaşlarıdır...

Kuralların ve kurumların evrimi medeniyete doğru bir yolculuktur. Sosyal düzenin ve bu çerçevede ekonomik ve siyasal  düzenin varlığı ve istikrarlı biçimde sürdürülebilirliği kurallar ve kurumlara bağlıdır.   İyi bir oyun, iyi oyunculardan ziyade öncelikle iyi kurallara dayalıdır. Oyuncuların doğalarında kök salmış hırslarına, tutkularına ve çıkarlarına gem vuracak olan ve toplumsal oyunun karşılıklı menfaate dayalı olarak işbirliği içerisinde sürdürülmesine imkan sağlayacak olan, kurallar ve kurumlardır. Çoğunlukla kendiliğinden oluşan ve ancak çok uzun bir zaman süreci içerisinde ani değişimlere konu olmaksızın evrimsel bir gelişme gösteren kurallar ve kurumların önemini acaba yeterince kavramış bulunuyor muyuz?

Kurumsal Araştırmalar Merkezi

Kurumsal Araştırmalar Merkezi,  kuralların ve kurumların tarihsel, felsefi, sosyolojik, iktisadi, sosyal, ve siyasal yönlerini incelemeyi hedeflemektedir. Bu amaca yönelik olarak merkez bünyesinde Hukuk ve İktisat Forumu düzenlenmekte, Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi yayınlanmaktadır.

 

 
 

SOBİAD.ORG- COPYRIGHT 2011 - ALL RIGHTS RESERVED