PUBLICATIONS BY SOSRES / sobiad yayınları

 

 

The Social Sciences Research Society publishes online journals as well as conference proceedings.

 

 

ONLINE JOURNALS  / ONLINE DERGİLER

http://www.sobiad.org/eJOURNALS/index.html

 

 

1. Journal Title: International Journal of Social Sciences and Humanity Studies

http://www.sobiad.org/eJOURNALS/journal_IJSS/index.html

 

2. Journal Title: International Journal of Economics and Finance Studies

http://www.sobiad.org/eJOURNALS/journal_IJEF/index.html

 

3.Journal Title: International Journal of Business and Management Studies 

http://www.sobiad.org/eJOURNALS/journal_IJBM/index.html

 

4.Journal Title: International Journal of eBusiness and eGovernment Studies  

http://www.sobiad.org/eJOURNALS/journal_IJEBEG/index.html

 

5.Journal Title: Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi  (Turkish)

http://www.sobiad.org/eJOURNALS/dergi_SBD/index.html

 

6.Journal Title: Ekonomi Bilimleri Dergisi   (Turkish)

http://www.sobiad.org/eJOURNALS/dergi_EBD/index.html

 

7.Journal Title: Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi  (Turkish)

http://www.sobiad.org/eJOURNALS/dergi_YBD/index.html

 

8.Journal Title: Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi  (Turkish)

http://www.sobiad.org/eJOURNALS/dergi_HIA/index.html

 

 

 

PUBLISHED BOOKS AND PROCEEDINGS (IN ENGLISH) / YAYINLANAN KONFERANS BİLDİRİ KİTAPLARI

 

Tüm kitapları download etmek için tıklayınız.

SOBİAD KİTAPLAR (.pdf)

 

 

ICSS 2008

  

Studies on Social Sciences, First International Conference on Social Sciences Conference Proceedings, Vol 1,  Organized by Social Sciences Research Society, İzmir: Birleşik Matbaacılık, 2008.  

Edited by Asım Balcı & Coskun Can Aktan & Ozkan Dalbay

ISBN: 978-605-5741-00-6

 

Management and Behaviour in Organizations, First International Conference on Social Sciences Conference Proceedings, Vol 2,  Organized by Social Sciences Research Society, İzmir: Birleşik Matbaacılık, 2008.

Edited by Coskun Can Aktan & Ozkan Dalbay

 ISBN: 978-605-5741-01-3

 

Business, Management and Marketing, First International Conference on Social Sciences Conference Proceedings, Vol 3,  Organized by Social Sciences Research Society, İzmir: Birleşik Matbaacılık, 2008.  Edited by  Coskun Can Aktan & Ibrahim Kircova & Yavuz Odabasi

ISBN: 978-605-5741-03-7

 

Studies in Economics –Theory and Policy-, First International Conference on Social Sciences Conference Proceedings, Vol 4,  Organized by Social Sciences Research Society, İzmir: Birleşik Matbaacılık, 2008.

Edited by Coskun Can Aktan & Fatih Savasan

ISBN: 978-605-5741-00-6

 

Economics of Money, Banking and Finance, First International Conference on Social Sciences Conference Proceedings, Vol 5,  Organized by Social Sciences Research Society, İzmir: Birleşik Matbaacılık, 2008.

Edited by Coskun Can Aktan & Ozlem Ozkivrak & Sudi Apak   

ISBN: 978-605-5741-04-4

 

Education, Health and Social Policies, First International Conference on Social Sciences Conference Proceedings, Vol 6,  Organized by Social Sciences Research Society, İzmir: Birleşik Matbaacılık, 2008. Edited by Asım Balcı & Coskun Can Aktan & Ozkan Dalbay

ISBN: 978-605-5741-05-1

 

ICSS 2009

 

Studies On Business Economics Volume 1:  Selected Proceedings Of The Second International Conference On Social Sciences,  Organized By Social Sciences Research Society 10-11 September 2009, Izmir, Turkey 

Edited By  Ajay Kumar Singh  & Amjad Hadjikhani    & Coskun Can Aktan &  & D. Selcen O. Aykac 

ISBN: 978-605-5741-13-6

 

Industrial Organization: Theory And Empirical Applications Volume 2:

Selected Proceedings Of The Second International Conference On Social Sciences,

Organized By Social Sciences Research Society 10-11 September 2009, Izmir, Turkey

Edited By  Ajay Kumar Singh & Coskun Can Aktan   Ibrahim Sirkeci & Ozkan Dalbay

ISBN: 978-605-5741-14-3

 

Public Economics, Public Management and Public Policy, Volume 3:  Selected Proceedings Of The Second International Conference On Social Sciences,  Organized By Social Sciences Research Society 10-11 September 2009, Izmir, Turkey

Edited By Asım Balcı, Fatih Savasan, Ozlem Ozkivrak. 

ISBN: 978-605-5741-15-0

 

Turkey In Transition: Politics, Economics & Society

Volume 4:  Selected Proceedings Of The Second International Conference On Social Sciences,  Organized By Social Sciences Research Society 10-11 September 2009, Izmir, Turkey

Edited By Asım Balcı & Coskun Can Aktan  &  Fatih Savasan  

ISBN: 978-605-5741-16-7

 

Readings In Social Sciences Economics & Ethics &  Sociology & Philosophy

Volume 5:  Selected Proceedings Of The Second International Conference On Social Sciences,  Organized By Social Sciences Research Society 10-11 September 2009, Izmir, Turkey.

Edited By  Asım Balcı & Coskun Can Aktan & Metin Toprak & Turan Yay

ISBN: 978-605-5741-17-4

 

EGOVERNMENT 2009

 

Advances in  Egovernment & Egovernance

Volume 2:  Selected Proceedings Of  The First International Conference On Egovernment And Egovernance Organized By The International Satellite And Cable Operator (TURKSAT)  And Social Sciences Research Society (Sosres) 12-13  March 2009, Ankara, Turkey

Edited By  Ahmet Kaplan & Asım Balcı & Coskun Can Aktan & Ozkan Dalbay

 

Advances in  Egovernment & Egovernance

Volume 1:  Selected Proceedings Of  The First International Conference On Egovernment And Egovernance Organized By The International Satellite And Cable Operator (TURKSAT)  And Social Sciences Research Society (Sosres) 12-13  March 2009, Ankara, Turkey

Edited By  Ahmet Kaplan & Asım Balcı & Coskun Can Aktan & Ozkan Dalbay

 

EGOVERNMENT 2009

 

Explorations In  Egovernment & Egovernance Volume 1:  Selected Proceedings Of  The Second International Conference On Egovernment And Egovernance Organized By The International Satellite And Cable Operator (TURKSAT)

And Social Sciences Research Society (Sosres) 11-12  March 2010, Antalya, Turkey

Edited By  Asım Balcı & Coskun Can Aktan & Ozkan Dalbay

 

Explorations In  Egovernment & Egovernance Volume 2:  Selected Proceedings Of  The Second International Conference On Egovernment And Egovernance Organized By The International Satellite And Cable Operator (TURKSAT)  And Social Sciences Research Society (Sosres) 11-12  March 2010, Antalya, Turkey

Edited By  Asım Balcı & Coskun Can Aktan & Ozkan Dalbay

 

YEBKO 2009

 

Küresel Ekonomi ve Türkiye Ekonomisi, Cilt 1:  2.Ulusal Yönetim Ve Ekonomi Bilimleri Konferansı’nda  Sunulan Bildiriler Kitabı 24-25 Eylül 2009

Editörler: Dilek Dileyici, İlhan Ege, Tarık Vural, Turan Yay 

ISBN 978-605-5741-18-1

 

Küreselleşme, Piyasa ve Devlet, Cilt 2:  2.Ulusal Yönetim Ve Ekonomi Bilimleri Konferansı’nda  Sunulan Bildiriler Kitabı 24-25 Eylül 2009

Editörler: Dilek Dileyici, Özlem Özkıvrak, Serpil Ağcakaya, Tarık Vural 

ISBN 978-605-5741-19-8

 

 

İşletme Ekonomisi Ve İşletme Yönetimi, Cilt 3:  2.Ulusal Yönetim Ve Ekonomi Bilimleri Konferansı’nda  Sunulan Bildiriler Kitabı 24-25 Eylül 2009

Editörler: Coşkun Can Aktan & İbrahim Sirkeci & Özkan Dalbay 

ISBN 978-605-5741-20-4

 

Organizasyonlarda  Davranış, Kültür Ve Sosyal Sorumluluk Cilt 4:  2.Ulusal Yönetim Ve Ekonomi Bilimleri Konferansı’nda  Sunulan Bildiriler Kitabı

24-25 Eylül 2009

Editörler:  Coşkun Can Aktan  & İbrahim Sirkeci  & Ozkan Dalbay & D. Selcen Ö. Aykaç  

ISBN 978-605-5741-21-1

 

YEBKO 2008

 

Organizasyonlar ve Yönetim Cilt 1:  1.Ulusal Yönetim Ve Ekonomi Bilimleri Konferansı’nda  Sunulan Bildiriler Kitabı 11-12 Eylül 2008

Editörler: Coşkun Can Aktan & Özkan Dalbay 

ISBN 978-605-5741-06-8

 

Yönetim Biliminde Yeni Yaklaşımlar Cilt 2:  1.Ulusal Yönetim Ve Ekonomi Bilimleri Konferansı’nda  Sunulan Bildiriler Kitabı 11-12 Eylül 2008

Editörler: Coşkun Can Aktan & Özkan Dalbay 

ISBN 978-605-5741-07-5

 

Kamu Ekonomisi ve Kamu Maliyesi Cilt 3:  1.Ulusal Yönetim Ve Ekonomi Bilimleri Konferansı’nda  Sunulan Bildiriler Kitabı 11-12 Eylül 2008

Editörler:  Dilek Dileyici, Özlem Özkıvrak, Tarık Vural 

ISBN 978-605-5741-08-2

 

Ekonomi Teorisi ve Ekonomi Politikaları Cilt 4:  1.Ulusal Yönetim Ve Ekonomi Bilimleri Konferansı’nda  Sunulan Bildiriler Kitabı 11-12 Eylül 2008

Editörler:  Dilek Dileyici, Özlem Özkıvrak, Tarık Vural 

ISBN 978-605-5741-09-9

 

Parasal İktisat, Bankacılık ve Finans Cilt 5:  1.Ulusal Yönetim Ve Ekonomi Bilimleri Konferansı’nda  Sunulan Bildiriler Kitabı 11-12 Eylül 2008

Editörler:  Dilek Dileyici, Özlem Özkıvrak, Sudi Apak

ISBN 978-605-5741-10-5

 

 

ICSS -2008 PROCEEDINGS

 

     

 

     

 

 

 

ICSS -2009 PROCEEDINGS

     

  

 

PUBLISHED BOOKS AND PROCEEDINGS (IN TURKISH)

 

 

YEBKO -2008 BİLDİRİ KİTAPLARI

 

     

 

  

YEBKO -2009 BİLDİRİ KİTAPLARI