SoBiAD Bülten
Ekim 2010 | Sayı # 12

Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği Üç Aylık Haberler- Etkinlikler Bülteni


Uluslararası İşbirliği...
 

Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği, merkezi Londra'da bulunan Centre for Business and Public Ethics ile müştereken etik konusunda ortak bir çalıştay yapmayı planlıyor. Sözkonusu kuruluşun Türkiye temsilciğini yapan Prof. Can Aktan uzun bir süredir sözkonusu kuruluş ile görüşmelerinin sürdüğünü ve uluslararası bir çalıştay yapılması konusunda ilke olarak anlaşıldığını açıkladı.

Hindistan'dan Davet...

Hindistan'da eğitim ve araştırma faaliyetlerini sürdüren Delhi School of Professional Studies and Research ile SOBİAD arasında 2009 yılından bu yana sürmekte olan işbirliği görüşmeleri de devam ediyor. 2009 yılında SOBİAD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Coşkun Can Aktan, Delhi School of Professional Studies and Research'ın daveti ile Yeni Delhi'de DSPSR'ye  bir ziyarette bulunmuştu. İki kurum arasında ortak işbirliği konusunda görüşmeler devam ediyor.

SOSBİLKO Nisan-2011 de yapılacak...

Sosyal bilimlerin tüm  alt-disiplinlerinde çalışmalar yapan tüm bilim insanlarına, araştırmacılara, kamu ve özel sektörde görev yapan uzmanlara açık olan konferans 16-17 Nisan 2010 tarihlerinde İzmir-Kuşadası Sürmeli Resort Hotel'de  gerçekleştirilecektir.

Konferansın amacı, bilim adamlarının, uygulamacıların ve üniversiteler dışındaki araştırmacıların sosyal bilimlerin muhtelif alt disiplinleri içerisinde yaptıkları teorik-analitik-deneysel ve ampirik araştırmaları sunmalarına olanak sağlamaktır.

 


4 Ulusal ve 4 Uluslararası Dergimiz...

Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği'nin TÜBİTAK-ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı (SBVT) kriterlerine uygun olarak hazırladığı 8 ayrı edergi 2. yılını tamamlıyor... eDERGİ arşivinde yer alan makaleler başta doçentlik olmak üzere muhtelif üniversitelerin  akademik atanma ve yükseltilme yönetmelikleri koşullarına uygunluk taşımaktadır.

 

 
Hukuk ve İktisat Forumu Devam Ediyor...
 

 

İnter-disipliner / multi-disipliner eğitim ve araştırmayı teşvik eden ve bu alanda muhtelif projeler yürüten Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği (SoBiAD) ülkemizdeki üniversitelerle ve kurumlarla işbirliği yaparak Hukuk ve İktisat Forumları düzenlemektedir. Bu forumlarda ekonomik hayatı düzenleyen formel kuralların (hukuk), informel kuralların ve normların (din, ahlak vs.) ve kurumların iktisadi analizinin yapılması amaçlanmaktadır. Her forumda ayrı bir tema belirlenmekte ve belirlenen tema çerçevesinde sunumlar yapılmaktadır.

 

2010 yılı sonuna kadar toplam 18 farklı üniversite ile işbirliği yapılarak Hukuk ve İktisat Forumu düzenlendi. Haziran ayında Gaziantep, Kahraman Maraş, Adıyaman, Şanlı Urfa ve Diyarbakır olmak üzere toplam 5 ilde 6 ayrı üniversitede etkinlik gerçekleştirildi. Hukuk ve iktisat forumlarının bir çoğuna başta Üniversite rektör ve dekanları olmak üzere farklı üniversitelerden bilim insanları ve öğrenciler ilgi gösterdileri.

 


 © 2008-2010 SoBiAD Tüm Hakları Saklıdır.
http://www.sobiad.org