SoBiAD Bülten
Mayıs 2011 | Sayı # 15

Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği İki Aylık Haberler- Etkinlikler Bülteni


ICBM:: 2011

Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği 15-17 Nisan 2011 tarihleri arasında Kuşadası Sürmeli Resort Hotel'de ICBM-2011 'i başarıyla gerçekleştirdi. Toplantıda toplam 26 paralel oturumda yaklaşık 150 bildiri sunuldu.

ICEF:: 2011

ICBM konferansımız ile eşzamanlı olarak 15-17 Nisan 2011 tarihleri arasında ICEF-2011 etkinliği yapıldı.  Konferansda toplam 17 paralel oturumda yaklaşık 100 bildiri sunuldu.

ICEBEG::2011

Önceki yıllarda TÜRKSAT işbirliği ile International Conference on eGovernment and eGovernance (ICEGEG) adıyla düzenlenen etkinlik sona erdikten sonra SOBİAD yeni bir konferans geliştirdi. Eski konferansın bir devamı olarak düşünülen bu konferansın kısa adı ICEBEG olarak belirlendi.  Bu yıl ilki yapılan konferansımız büyük başarı ve takdir topladı. 8 paralel oturumda yaklaşık 50 bildiri sunumu gerçekleştirildi.


Nisan-2011 Konferanslarımızın Ardından...

 

Nisan-2012 tarihinde yapılan uluslararası konferanslarımızda Genel Oturum'a Hollanda Hague Üniversitesi'nden Paul G. Nixon ve Rajash Rawal; İngiltere'den ise Brunel Business School öğretim üyesi Habin Lee katıldı. Oturumun başkanlığını ICEBEG Konferans Eş-Başkanı Dr. Tunç Medeni yürüttü.

 

 

Rajash Rawal, genel oturumda konuşmasını yaparken...

 

Konuşmacılar bilgi ve iletişim teknolojilerinin tüm organizasyonlar üzerinde ne tür etkiler ortaya çıkardığını ele aldılar. Tüm konuşmacılar iletişim ve bilişim çağının iş dünyasını, iş yapma şekillerini, devlet yönetimini, kamu hizmetlerini çok ciddi bir biçimde değişime tabi tuttuğu konusunda birleştiler.

 

 

 

Dr Habin Lee ,  Brunel Business School, UK

 


 © 2008-2011 SoBiAD Tüm Hakları Saklıdır.
http://www.sobiad.org