SoBiAD Bülten
Temmuz 2011 | Sayı # 16

Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği İki Aylık Haberler- Etkinlikler Bülteni


SoBiAD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Can Aktan Brüksel'de...

 

Prof. Dr. Coşkun Can Aktan

Mayıs-Ağustos 2011 ayları arasında Brüksel'de araştırma ve incelemelerde bulunan Prof. Aktan ziyareti sırasında bir çok kurum ve kuruluşlarla temaslarını sürdürdü.  Prof. Aktan, temasları sırasında özellikle SoBiAD'ın AB projelerinde daha etkin bir rol alması konularında çaba sarf ettiğini ifade ederek şunları söyledi:

"Geçtiğimiz 15-20 yıl içerisinde AB Projeleri konularında Türkiye'den sivil toplum kuruluşları maalesef çok etkin olamadılar... Fırsat çok fakat, bu fırsatları arayan, fırsatlardan yararlanmak için çabalayan, gayret gösteren STK sayısı oldukça az... Basit bir örnek.. Avrupa Birliği, Türkiye'den STK’ların AB kurumlarını, ilgili şemsiye STK’ları ziyarete ederek, bu kurumlar hakkında bilgi edinmeleri ve iletişim ağları oluşturmalarına destek verecek People to People  geliştirmiş bulunuyor....

Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyelik müzakereleri çerçevesinde AB tarafından finanse edilen P2P Programı, Türkiye’deki sivil toplum kuruluşlarını bölgesel, ulusal ve Avrupa düzeyinde desteklemeyi amaçlıyor. STK’ların AB politika, program, girişim ve en iyi uygulamalarına ilişkin fikir edinmelerini ve genişleme ve ortaklık perspektifinden karşılıklı anlayışın geliştirilmesine katkıda bulunmak üzere program kapsamında  STK’ların AB kurumlarını, ilgili şemsiye STK’ları ziyarete ederek, bu kurumlar hakkında bilgi edinmeleri ve iletişim ağları oluşturmaları sağlanmaktadır. Bu çok güzel bir fırsat.. Bu ve benzeri sayısız fırsat değerlendirmek gerekiyor..."

Prof. Dr. Coşkun Can Aktan, SoBiAD'ın Türkiye'de uluslararası konferanslar alanındaki başarılarına değinerek şunları ilave etti:

"Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği olarak biz Türkiye'de belki de kantite ve kalite açısından en başarılı uluslararası konferansları düzenleyen bir STK'yız. Her yıl Nisan ve Ekim konferanslarımıza dünyanın yaklaşık 50 farklı ülkesinden 1000 dolayında bilim insanı katılıyor.  2012 yılından itibaren başta AB projeleri olmak üzere uluslararası projelere daha fazla eğilmek istiyoruz."


Sosyal Bilimler eDergi Arşivi

Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği eDergi Arşivi halen dört uluslararası ve iki ulusal dergi ile yayınını sürdürmektedir. SOBİAD Yönetim Kurulu aldığı kararla 2013 yılından itibaren yaklaşık 20 yeni online dergi yayınlama kararı aldı. Online dergi isimleri ile ilgili olarak hazırlık çalışmalarının sürdürülerek 2011 yılı Eylül ayın içerisinde bir Çalıştay yapılması kararlaştırıldı. Çalıştay'da hangi konularda online dergi çıkarılması konusu ele alınacak ve nihai karara bağlanacaktır.

Halen Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği eDergi Arşivi  içerisinde yayınlanan online dergiler aşağıda yer almaktadır:

ONLINE JOURNALS  / ONLINE DERGİLER

http://www.sobiad.org/eJOURNALS/index.html

   

1. Journal Title: International Journal of Social Sciences and Humanity Studies

http://www.sobiad.org/eJOURNALS/journal_IJSS/index.html

 

2. Journal Title: International Journal of Economics and Finance Studies

http://www.sobiad.org/eJOURNALS/journal_IJEF/index.html

 

3.Journal Title: International Journal of Business and Management Studies 

http://www.sobiad.org/eJOURNALS/journal_IJBM/index.html

 

4.Journal Title: International Journal of eBusiness and eGovernment Studies  

http://www.sobiad.org/eJOURNALS/journal_IJEBEG/index.html

 

5.Journal Title: Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi  (Turkish)

http://www.sobiad.org/eJOURNALS/dergi_SBD/index.html

 

6.Journal Title: Ekonomi Bilimleri Dergisi   (Turkish)

http://www.sobiad.org/eJOURNALS/dergi_EBD/index.html

 

7.Journal Title: Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi  (Turkish)

http://www.sobiad.org/eJOURNALS/dergi_YBD/index.html

 

8.Journal Title: Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi  (Turkish)

http://www.sobiad.org/eJOURNALS/dergi_HIA/index.html

 

 

Bölgesel Kalkınma Konferansı Hazırlık Çalışmaları Devam Ediyor.
 

Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği, Fırat Kalkınma Ajansı işbirliği ile 22-23 Eylül 2011 tarihlerinde gerçekleştirilecek Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı hazırlık çalışmalarını önemli ölçüde tamamladı.  Konferansın temel amacı ve kapsamı konferans web sayfasında şu şekilde ilan edilmiş bulunuyor:

"Konferansın temel amacı dünya ve Türkiye deneyimlerini dikkate alarak bölgesel kalkınma konusunda "en iyi uygulamaları" incelemek ve bu uygulamaların ülkemizde muhtelif bölgesel kalkınma ajansları tarafından yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmaktır. Konferansın genel oturumlarında pratiğe yönelik en iyi uygulamalara ve bu uygulamaların etki ve sonuçlarını ele alan sunumlara özel önem verilecektir. Konferansın diğer bir amacı da bilim adamlarının, uygulamacıların ve üniversiteler dışındaki araştırmacıların bölgesel kalkınma konusunda yaptıkları teorik-analitik-deneysel ve ampirik araştırmaları sunmalarına olanak sağlamaktır."


 © 2008-2011 SoBiAD Tüm Hakları Saklıdır.
http://www.sobiad.org