SoBiAD Bülten
Kasım 2011 | Sayı # 18

Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği İki Aylık Haberler- Etkinlikler Bülteni

SoBiAD bünyesinde iki yeni araştırma merkezi kuruldu.

Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği bünyesinde Kamu Yönetimi ve Kamu Politikaları Araştırmaları Merkezi ve Kurumsal Araştırmalar Merkezi adı altında iki yeni araştırma merkezi kuruldu.

Kamu Yönetimi ve Kamu Politikaları Araştırmaları Merkezi kamu yönetimi ve kamu politikaları alanında dünyadaki yeni gelişmeleri, yeni perspektifleri, yeni uygulamaları ele almayı, bu alanlarda kısa monografiler yayınlamayı, seminer, panel vs. toplantılar düzenlemeyi hedeflemektedir.

Kurumsal Araştırmalar Merkezi ise kuralların ve kurumların tarihsel, felsefi, sosyolojik, iktisadi, sosyal, ve siyasal yönlerini incelemeyi hedeflemektedir. Bu amaca yönelik olarak merkez bünyesinde Hukuk ve İktisat Forumu düzenlenmekte, Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi yayınlanmaktadır.

Kamusal Yaşamda Mükemmeliyet

Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği (SoBiAD), İzmir Valiliği ve Dokuz Eylül Üniversitesi , İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi ile müştereken “Kamusal Yaşamda Mükemmeliyet”  Toplantıları adı altında etkinlikler yapmayı kararlaştırmıştır. "İyi Bütçe – Stratejik Planlamaya Dayalı Performans Esaslı Bütçe" başlığını taşıyan ilk toplantı 24 Ekim 2011 tarihinde İzmir Valiliği Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilmiştir. Prof. Dr. Mustafa Sakal'ın başkanlığını yürüttüğü toplantıya şu konuşmacılar katılmıştır.

Doç.Dr.İbrahim Atilla Acar

Süleyman Demirel Üniversitesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

 

Doç.Dr.Ahmet Özen

Dokuz Eylül Üniversitesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

 

Dr.Kadir Timurturkan

Mülkiyeliler Birliği İzmir Şubesi Başkanı

 “Kamusal Yaşamda Mükemmeliyet Toplantıları" serisi şu şekilde planlanmıştır.

(1) İyi Bütçe – Stratejik Planlamaya Dayalı Performans Esaslı Bütçe

24 Ekim 2011 saat 15.00

(2) İyi Yönetim (Good Governance)

21 Kasım 2011 saat 15.00

(3) Etkin Denetim

19 Aralık 2011 saat 15.00

2012 yılında sözkonusu toplantılar devam ettirilecektir:

(4)  Küresel Değişim Dinamikleri Ve Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma

20 Şubat 2012 saat 15.00

(5)  Etkin Devlet / E-Devlet: Kamu Hizmetlerinin Etkin Sunumu

19 Mart 2012 saat 15.00

(6)  Yerel Yönetimlerde Mükemmeliyet, Etkin Yönetim Ve Kalite

16 Nisan 2012 saat 15.00

Yer: İzmir Valiliği Toplantı Salonu

 


SoBiAD Ekim Konferansları Başarıyla Gerçekleştirildi..

Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği tarafından 7-9 Ekim 2011 tarihlerinde gerçekleştirilen uluslararası konferanslarımız başarıyla tamamlandı. ICSS ve ICBMEF konferanslarında toplam 200 dolayında bildiri sunuldu. Detay bilgiler için bkz:

http://www.icssconference.net

http://www.icbmefconference.net

 

Bu yıl dördüncü  kez düzenlenen Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı (YEBKO) Türkiye’deki üniversitelerden geniş bir katılım gerçekleşmiştir. YEBKO,  bu yıl toplam 20 paralel oturumla yapılmıştır. Konferansta sunulacak bildiri sayısı yaklaşık 125 dir.  Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği (SoBiAD), düzenlediği Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı (YEBKO) ile işletme, organizasyon, yönetim ve ekonomi bilim alanları ve alt disiplinleri dahilinde çalışma yapan bilim insanlarını bir araya getirmeyi hedeflemiştir. Geçtiğimiz yaklaşık 4 konferansta toplam 500 dolayında bildiri sunumu gerçekleştirilmiştir. YEBKO'ya Türkiye'nin hemen bütün üniversitelerinden yoğun katılım olmaktadır.

YEBKO-2011 En İyi Bildiri Ödülleri

 YEBKO-2011 En İyi Bildiri Sahipleri Ödülleri sahiplerini buldu.


 © 2008-2011 SoBiAD Tüm Hakları Saklıdır.
http://www.sobiad.org