SoBiAD Bülten
Mart 2012 | Sayı # 20

Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği İki Aylık Haberler- Etkinlikler Bülteni

eDergilerimiz
 

Sosyal Bilimler Elektronik Dergiler Arşivi (Social Sciences EJournals Archive) içerisinde yayınlanan dört ayrı uluslararası dergi üçüncü yılını doldurdu. Dergilerin içerikleri açık erişim politikasını uyguluyor ve ücretsiz olarak web kullanıcılarının hizmetine sunuluyor.

Yukarıdaki dört ayrı uluslararası dergi halen aşağıdaki indexing/abstracting servisleri tarafından taranıyor.

 

 

 

 


SoBiAD Hakkında Bir Yazı..

Çankaya Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim elemanlarından Sayın Aytaç Gökmen'in derneğimiz ve faaliyetleri hakkında bir yazısı yayınlandı. Bu yazıdan bazı alıntıları aşağıda sunuyoruz.

SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ VE DÜZENLEDİĞİ ETKİNLİKLER: İZMİR’DEN SOSYAL BİLİMLERE KATKI

Aytaç Gökmen , Çankaya Üniversitesi, İİBF, Uluslararası Ticaret Bölümü

SoBiAD’ın sosyal bilimler alanındaki önemli katkıları  düzenlediği uluslararası ve ulusal konferanslar arcılığı ile ortaya çıkmaktadır. SoBiAD’ın uluslararası alanda düzenlediği konferanslar, International Conference on Social Sciences (ICSS), International Conference on Economics and Finance (ICEF), International Conference on Business and Management (ICBM) ve International Conference on eBusiness and eGovernment’tır (ICEBEG). SoBiAD’ın ulusal bazda düzenlediği konferanslar ise Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı (YEBKO), Sosyal Bilimler Araştırmaları Konferansı (SOSBİLKO), Hukuk ve İktisat Forumu (HİF) ve Maliye ve Muhasebe Forumudur. Bunlara ek olarak,  SoBiAD ortak etkinlerde gerçekleştirmektedir. Bu ortak etkinlikler ise, The Annual Meeting of European Public Choice Society (EPCS), International Conference on NGO’s ve International Conference on Regional Development’dır.  SoBiAD’ın düzenlediği bu etkinler sayesinde dünyadan ve Türkiye’den birçok bilim adamı ekonomi, finans, yönetim, üretim, muhasebe, pazarlama, maliye, kamu yönetimi, çalışma ekonomisi, hukuk, e-devlet alanlarında çalışmalarını geniş bir kitle ile paylaşma, geri bildirim sağlama ve sosyal bilimler alanına ciddi katkılar yapma fırsatını bulmaktadır.

Ben daha önce SoBiAD’ın düzenlediği ICSS ve YEBKO konferanslarına katıldım. Bu konferanslar esnasında birçok bilim adamı ile tanışma ve fikir alış – verişi yapma fırsatını da sağlamış oldum.  Son olarak 08 – 09 Ekim 2010 ve 09 – 10 Ekim 2010 tarihlerinde Aydın’ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen International Conference on Social Sciences (ICSS) ve Ulusal Yönetim ve Ekonomi Bilimleri (YEBKO) konferanslarına bildiriler sunmak için katıldım. Bir uluslararası ve bir ulusal konferansın üst üste gelmesinin getirdiği avantaj ise hem Türk, hem de yabancı bilim adamlarını aynı anda ve aynı noktada buluşturmak ve böylece, her iki tarafında fikir alışverişini kolaylaştırmaktı.

İlk olarak ICSS’den bahsetmek istiyorum. ICSS uluslararası alanda birçok bilim adamını bir araya getiren, bilim kurulu ve uluslararası danışmanlık kurulu zengin ve geniş olan bir organizasyondur. 2008 yılından beri düzenlenmekte olan ICSS’nin 2010 yılındaki kapsamı da hayli genişti. ICSS 2010’da paralel 44 adet oturum iki gün boyunca yapıldı ve her oturum 4 ila 5 çalışmanın sunulması ile yerine getirildi. Konferans sponsorları ise TCMB, Emerald ve ProQuest’ti. Ben de bu ICSS 2010’a bir adet tek başına yaptığım ve bir adet de değerli meslektaşım Sayın Dr.Dilek Temiz ile yaptığımız iki çalışma ile katıldım. Anlaşılacağı üzere ICSS 2010 çok farklı ve geniş bilimsel alanları kapsayarak hem farklı alanlarda bilgi sağlamayı, hem de farklı alanlarda çalışan bilim adamlarını bir araya getirerek disiplinler arası çalışma yapabilme şansını sağlamaktadır. ICSS 2011 ise 07 – 08 Ekim 2011 tarihinde İzmir’de düzenlenecektir.

YEBKO’da 2008 yılından beri düzenlenen, birçok paralel oturumdan oluşan ve zengin bir bilim kuruluna sahip bir organizasyondur. Konferans sponsorları yine TCMB, Emerald ve Proquest’ti. Konferans iki gün boyunca sürdü, 29 adet paralel oturum yapıldı be ben de bir tebliğ ile katıldım.  YEBKO’da sosyal bilimlerin birçok alanından akademisyenler ve araştırmacıların buluşmasını, fikir paylaşımında bulunmasını ve farklı alanlarda yeni projelere imza atmasını sağlamaktadır.

İfade edildiği üzere SoBiAD pek çok alanda faaliyet gösteren ve gelişime sürekli açık olan bir sivil toplum kuruluşudur. SoBiAD düzenlediği etkinlikler ile Türkiye’den ve dünyadan pek çok bilim adamının bir araya gelmesini, fikir paylaşmasını, sosyal bilimlerin gelişimine katkıda bulunulmasına sağlamakta ve çıkarttığı hakemli e-dergiler ile bilgi paylaşımını kolaylaştırmaktadır. Faaliyet alanı bu kadar geniş olan bir kuruluşun etkinliklerine katılımı ise öneririm. Ayrıntılı bilgi için bakınız www.sobiad.org.

Kaynak:

Çankaya University Journal of Humanities and Social Sciences

Sayı-7/2 Kasım 2010 (Number-7/2 November 2010)

http://cujhss.cankaya.edu.tr/index_en.php


 © 2008-2012 SoBiAD Tüm Hakları Saklıdır.
http://www.sobiad.org