SoBiAD Bülten
Mayıs 2012 | Sayı # 21

Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği İki Aylık Haberler- Etkinlikler Bülteni

Kamusal Yaşamda Mükemmeliyet...

Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği (SoBiAD), İzmir Valiliği ve Dokuz Eylül Üniversitesi , İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi ile müştereken düzenlenen “Kamusal Yaşamda Mükemmeliyet”  toplantılarının  dördüncüsü  20 Şubat 2012 Pazartesi Günü yapıldı.  KÜRESEL DEĞİŞİM DİNAMİKLERİ VE KAMU YÖNETİMİNDE YENİDEN YAPILANMA başlığını taşıyan toplantıya aşağıdaki konuşmacılar katılarak kamu yönetiminde reformun önemi ve gerekliliği üzerine durdular. Toplantı İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği konferans salonunda yapıldı.

Oturum Başkanı: Prof.Dr.Fevzi Devrim, Dokuz Eylül Üniversitesi , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Konuşmacılar

Yrd.Doç.Dr. Şermin Atak, Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Rasim Akpınar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İzmir İl Müdür V.

Yrd.Doç.Dr. Gökhan Tenikler, Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Sayın Vali Yardımcısı toplantı açılış konuşmasını yaparken..

Toplantının oturum başkanlığını Avrasya Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Fevzi Devrim yaptı.


SoBiAD Hakkında Bilim İnsanlarının Kısa Görüş ve Düşünceleri...
 
 

Prof.Dr. Meltem Onay, Celal Bayar Üniversitesi

"SoBiAD (Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği) 
demek; herhalde bir bilim insanının bulmak istediği 
her türlü aktiviteyinerede bulacağım sorusuna 
verdiği yanıttır. Bir sivil toplum kuruluşudur ama 
bünyesinde her alana, her disipline hitap 
edecek büyük bir *GÖNÜL* vardır. Bu gönül, 
değerleriyle, misyon ve vizyonuyla herkese 
kapılarını açmıştır. Eğitim, çalıştay ve seminer 
çalışmalarını yürütürken, bir yandan proje üretmekte, 
bir yandan da yurt içi ve yurt dışı konferanslar 
düzenleyerek, böyle bir organizasyonun nasıl yapılacağı 
konusunda *"MODEL*" bile oluşturmaktadır. 
Sadece bununla kalmayıp, e-dokümantasyon merkeziyle 
kamuoyunu da bilgilendirme görevini 
üstlenmiştir. .....ve SoBiAD'ı farklı kılan en önemli 
özelliklerden birisi de, dernek üyeleri arasındaki 
"sevgi alışverişi" dir. *Son Söz*: "Bilgi ve Sevgi" 
paylaşıldıkça çoğalırsa, SoBiAD'da bu 
paylaşımı biz akademisyenlere aktarmaktadır. 
Teşekkürler SoBiAD, 
önemli birfarklılığı yarattığınız için....

 

Prof.Dr. Metin Toprak

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi & Rekabet Kurulu Üyesi

“Sağladığı akademik ulusal ve uluslararası düzeydeki network, bildirileri titizlikle değerlendirip uluslararası nitelikte yayına dönüştürmesi, birinci sınıf indeksli taramalara aday periyodikleri ve en önemlisi özverili, başarılı ve girişimci ekibiyle Türkiye standartlarının hayli üstünde bir oluşum. Sobiad'ın akademik etkinlikleri sadece Türkiye'de değil, çevremizdeki ülkelerin çoğunda da, pek çok üniversite veya hükümet kuruluşunun hayal bile edemeyeceği nitelik ve niceliktedir.  Son olarak, dernek kurucusu ve bu işin gurusu olan özgür ruhlu liderini mutlaka anmalıyım, çoğumuzun havsalasına sığmayacak kadar enerjik, üretken ve diğerkâm. Bir insan bu kadar mı pozitif olur ve pozitif dışsallık üretir.”

 

“SOBİAD Türk Sosyal Bilimler araştırma alanında önemli işler başarıyor, önemli katkılarda bulunuyor. Yaptığı Uluslararası toplantılarla Türk Bilim İnsanlarını dünya bilim insanları ile bir araya getirerek, özellikle genç bilim insanları için çok gerekli ve önemli bir destek sağlıyor. Prof. Dr. Coşkun Can Aktan ve ekibini kutluyorum.”

Prof. Dr. Turan Yay

Yıldız Teknik Üniversitesi , İktisat Bölümü

 

 

 


 © 2008-2012 SoBiAD Tüm Hakları Saklıdır.
http://www.sobiad.org