SoBiAD Bülten
Kasım 2012 | Sayı # 24

Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği İki Aylık Haberler- Etkinlikler Bülteni

Uluslararası Sosyal Bilimler Konferansı (ICSS), Uluslararası İşletme, Yönetim, Ekonomi ve Finans Konferansı (ICBMEF) ve Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı (YEBKO)  5-6 Ekim Tarihlerinde Yapıldı..

 

Her yıl Ekim  ayında gerçekleştirilen  ve bu yıl beşincisi yapılan International Conference on Social Sciences (ICSS) 5-6 Ekim 2012 tarihlerinde Kuşadası'nda Pine Bay Resort Hotel'de başarı ile gerçekleştirildi.

 

Konferansın onur konuğu Prefesör Berch Berberoglu Global Ekonomik Kriz ve Etkileri konusunda bir konuşma yaptı.

 

   

Berch Berberoglu Nevada Üniversitesi, Sosyoloji Bölümünde görev yapıyor.

 

YEBKO

 

 

İşletme, Organizasyon, Yönetim, Ekonomi ve ilgili alt-disiplinlerde çalışmalar yapan tüm bilim insanlarına, araştırmacılara, kamu ve özel sektörde görev yapan uzmanlara açık olan Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı  06-07 Ekim 2012 tarihlerinde İzmir-Kuşadası Pine Bay Resort Hotel'de gerçekleştirildi. 

Bu yıl beşinci kez düzenlenen konferansımıza Türkiye’deki üniversitelerden geniş bir katılım gerçekleşmiştir. YEBKO,  bu yıl toplam 20 paralel oturum ile gerçekleştirilmiştir. Konferansta yaklaşık 100 dolayında bildiri sunulmuştur.

Profesör Amjad Hadjikhani

Bu yıl ikincisi yapılan "International Conference on Business, Management, Economics and Finance" konferansında toplam 5 paralel oturumda 26 bildiri sunuldu. Konferansın onur konuğu Profesör Amjad Hadjikhani "Managing businesses: Traditional versus Relationship" başlığını taşıyan bir bildiri sunumu yaptı.

ICBMEF

 

 


Ekonomi ve Kamusal Yaşamda Mükemmeliyet Toplantıları Devam Ediyor..

Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği (SoBiAD), İzmir Valiliği ve Dokuz Eylül Üniversitesi , İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi ile müştereken düzenlenen “Kamusal Yaşamda Mükemmeliyet” toplantıları 2012-2013 yılında da devam edecek. 2012 Güz dönemi ilk toplantısı 31 Kasım 2012 tarihinde Buca'da İİBF Dokuzçeşmeler Kampüsü'nde DEÜ-İİBF Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Kamu Hizmetlerinde Etkinlik konulu toplantıya muhtelif kamu kurum ve kuruluşlarından çok sayıda katılımcı iştirak etti.

KAMU HİZMETLERİNDE ETKİNLİK Programı

 

Oturum Başkanı:  Prof.Dr. Coşkun Can Aktan, DEÜ İİBF Öğretim Üyesi

 

Konuşmacılar

 

Dr. Serkan Cura, Celal Bayar Üniversitesi, İİBF Öğretim Üyesi

Y. Doç.Dr. Haluk Tandırcıoğlu,  DEÜ İİBF Öğretim Üyesi

Abdülaziz Ediz, İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü

Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği (SoBiAD), İzmir Valiliği ve Dokuz Eylül Üniversitesi , İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi ile müştereken düzenlenen “Kamusal Yaşamda Mükemmeliyet” toplantılarının ikincisi  İzmir Valiliği Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Toplantının oturum başkanlığını Kamusal Yaşamda Mükemmeliyet Toplantı serisinin koordinatörlerinden sayın Mahmut Akyiğit yönetti.

VERGİ VE MUHASEBE HİZMETLERİNDE KALİTE

 

Oturum Başkanı:  Mahmut Akyiğit, İzmir Valiliği

 

Konuşmacılar

 

Doç.Dr. Şevket Sayın,  DEÜ İİBF Öğretim Üyesi

Doç.Dr. Fatma Tektüfekçi,  DEÜ İİBF Öğretim Üyesi

İsmail Işık,  İzmir Yeminli Mali Müşavirler Odası, YK Üyesi

Fahri Sıdal, İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı

Dr Şevket Sayın sunumunu yaparken...

 


 © 2008-2012 SoBiAD Tüm Hakları Saklıdır.
http://www.sobiad.org