SoBiAD Bülten
Ocak 2013 | Sayı # 25

Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği İki Aylık Haberler- Etkinlikler Bülteni

Görüşler...

Prof.Dr. Fevzi Devrim

Avrasya Üniversitesi, Öğretim Üyesi

 

Sosyal bilimler disiplini içinde yer alan hemen her konuda ulusal ve uluslararası alanda bilimsel araştırma, çalışma ve yayınları desteklemek amacıyla kurulmuş Sosyal Bilimler Araştırma Derneği(SoBiAD), kuruluşunun üzerinden çok kısa bir süre geçmesine rağmen, yürüttüğü faaliyetler dikkate alındığında çok önemli hizmetler ifa etmiş görünmektedir.  

Her şeyden önce sosyal bilimler disiplini içine giren konularda bilimsel araştırma ve yayın yapmanın gerekliliği ve fakat güçlüğü ortadadır. Fen bilimlerinde araştırma yapmak; araştırma konularını laboratuvar düzeyine indirgeyerek burada gözlem ve deney yapma esasına dayandırıldığı halde; sosyal bilimlerle ilgili konularda araştırma yapmak; bu disiplinin merkezinde yer alan insanın diğer insanlar ve çevre ile olan ilişkilerine, bu ilişkiyi kurma ve yürütmedeki düşünce, tutum ve davranışlarının belirlenmesine, gözlemlenmesine ve bunların bilimsel metodlar içinde ortaya konması esasına dayandırılmaktadır.  İnsanların her hangi bir olay karşısındaki düşünce, tutum ve davranışları ise, maddi ve manevi pek çok etkene bağlı olarak şekillenmektedir.  Zaman ve mekan boyutu da dikkate alındığında bu tutum ve davranışların ne kadar değişken olacağı daha iyi anlaşılmış olur.  O nedenle, bu disiplin içinde yer alan çalışmaların sosyal bilimler araştırma yöntemlerine uygun olarak yürütülmesi, her türlü tutum, davranış ve düşüncenin bilimsel normlar içinde değerlendirilmesi, nihayet ilgili alanda yapılmış çalışmaların en geniş ve yaygın ölçüde kamu oyuna mal edilmesi gerekir.  Bütün bu özellikler dikkate alındığında, sosyal bilimler ilgi alanına giren konularda çalışmanın özgünlüğü, etkinliği ve bilimselliği daha bir önem kazanmaktadır.

Yukarıda kısaca ele aldığımız sosyal bilimler disiplini içinde yer alan konuların bilimsel araştırma yöntemleri, usul ve esasları göz önünde buludurulduğunda, SoBiAD'ın bilimsel faaliyetlerin yürütülmesinde ne denli önemli bir görev ve rol üstlendiği daha iyi anlaşılmış olmaktadır. Başta dernek yönetim kurulu başkan ve üyeleri olmak üzere, bu faaliyetlere katkıda bulunan herkese sonsuz teşekkürler, çalışmalarında başarılar...

Doç.Dr. C.Coşkun Küçüközmen
İzmir Ekonomi Üniversitesi

SOBİAD, adını ilk duyurduğu andan itibaren hız kesmeden, artan bir ivmeyle bugün ulaştığı noktanın çok ötesine gidebilecek bir oluşum. Ulusal ve uluslar arası platformda birçok akademisyeni buluşturarak sağladığı sinerji ve network imkânı her türlü takdirin üzerindedir. Özellikle akademik hayatın başında olan gençler için mutlaka takip edilmesi, bizzat iştirak edilmesi gereken organizasyonları ile nitelikli çalışmalar için verimli bir ortam hazırladığı aşikâr. Prof. Dr. Coşkun Can Aktan ve ekibini can-ı gönülden kutluyor, başarılarının devamını diliyorum.


SoBiAD Hakkında Bilim İnsanlarının Kısa Görüş ve Düşünceleri...
 
 
 

 

Prof.Dr. Gönül İçli

Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü

 

SOBİAD (Sosyal Bilimler Araştırma Derneği) bilim insanlarının

akademik  birikimlerini paylaşımlarında yaptığı katkılarla ,

çalışkan, enerjik, özverili ekibiyle son derece başarılı

çalışmalara imzasını atan, her sene performanslarıyla çıtayı

daha da yükselten ve benim de gelişmeleri izlerken

büyük gurur duyduğum bir sivil toplum kuruluşudur.

Düzenlediği konferanslar, çalıştaylar, seminerler, projeler

ve benzeri etkinliklerle sosyal bilimler  alanında bilim insanlarını

bir araya getirerek, bilimsel düşünüşün etkin ve

yaygın bir kimlik kazanmasına katkıda bulunan dernek

kurucusu ve ekibini başarıları nedeniyle kutluyorum. 

Derya ERGUN ÖZLER

Dumlupınar Üniversitesi İşletme Bölümü

Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı

 

Kurulduğu günden bu yana birçok etkinliğine katılma şansı bulduğum

SOBİAD (Sosyal Bilimler Araştırma Derneği), gerek ulusal gerekse

uluslararası birçok farklı alanda düzenlediği faaliyetlerle; bir yandan

bilim insanlarının yayın yapmalarını teşvik ederken, diğer yandan da

ilgili disiplinlerde birçok farklı kişinin bir araya gelerek bilgi

alışverişinde bulunmalarını sağlamaktadır.  Bunun yanında SOBİAD

aynı zamanda birçok sosyal sorumluluk projesini başarıyla yürütmekte ve

e-dokümantasyon merkezi ile birçok kişiye bilgi aktarmaktadır. Bu oluşumun

bana göre en ayırt edici özelliklerinden birisi dernekte yer alanların içtenliği

ve samimiyetidir. Derneğin düzenlediği konferanslara katılanların buluştukları

ortak nokta da ortamda hissettikleri rahatlıktır sanırım. Tüm bu işleri büyük

bir özveriyle ve başarıyla gerçekleştiren başta Prof.Dr. Coşkun Can Aktan

olmak üzere bu dernekte yer alan tüm ekibi kutluyorum.

 

Dr Tunç D. Medeni, TÜRKSAT
 
"E-devlet ve bilişim alanında düzenlemekte olduğumuz etkinliklerin 
sürekliliğini sağlamakta, SoBİAD’ın destek ve katkıları için teşekkürleri 
bir borç bilirim. Yine, bu etkinlikler uygulamayı ve akademiyi birleştirmek, 
sanayi-devlet-üniversite işbirliğini güçlendirmek anlamında önemli işlevler 
üstlenmiş durumdalar. Aynı şekilde, bir yandan ülkemizin kıymetli kurumlarında 
çalışırken diğer yandan da akademik kariyerlerinde ilerlemeye çalışan 
yüksek lisans ve doktora öğrencilerimizin kazandıkları bu etkinlik deneyimleri de 
önemli ve ilerideki çalışmalarına yol gösterici…

SoBİAD ile 4. yılı geride bıraktığımız bu günlerde; hep birlikte daha nice yıllara!

 

"SoBiAD Hakkında Düşünceleriniz: SOBİAD Türkiye’nin sosyal bilimler alanındaki

ihtiyaçlarına cevap veriyor. Düzenlediği ulusal ve uluslararası etkinlik, kongre ve

sempozyumlarla bilim dünyası insanları için bir araya gelme imkânı oluşturuyor,

düşünce üretimine ve paylaşımına olanak hazırlıyor.

Prof. Dr. Coşkun Can Aktan’ı, Doç. Dr. Dilek Dileyici’yi ve tüm ekibi zoru

başardıkları için kutlarım. "

 

Doç.Dr.Metin Sarfati, Marmara Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü

 


 © 2008-2012 SoBiAD Tüm Hakları Saklıdır.
http://www.sobiad.org