PROGRAMIN ADI:   BİLGİ YÖNETİMİ

 

Programın Amacı

 

Günümüzde bir üretim faktörü haline gelen bilginin, kurumsal açıdan da önemi büyüktür. Bugün kurumlar kendi içlerinde bilgi üretmekte veya dışarıdan bilgi temin etmektedirler. Bu bilgilerin üretimi, kontrolü, dolaşımı, depolanması gibi aşamalar bilginin etkin bir şekilde yönetilmesini zorunlu kılmaktadır. Bu eğitim programının amacı, kurumlarda etkin bilgi yönetimini sağlayıcı bilgiler sunmaktır.

Katılımcı Profili

Kurumlarda bilginin üretimi, kontrolü, dolaşımı ve depolanması aşamalarından sorumlu tüm kişiler bu programa katılabilirler.

Katılımcı Hedef ve Beklentileri

 

- Organizasyonlarda bilgi yönetimini etkin hale getirmek,

 

Programın İçeriği

 

      Bilgi Yönetimi ve Belge Yönetimi Nedir?

      Bilgi Yönetimini Ortaya Çıkaran Temel Unsurlar

      Bilgi Yönetiminin Amacı

      Bilgi Yönetimi Modelleri

      Bilgi Yönetimi Süreci: Amaçlar ve Araçlar

      Başarılı Bir Bilgi Yönetiminin Temel İlkeleri

      Bilgi Yönetimi Stratejileri

      Bilgi Yönetiminin Etkinliğini Azaltan Faktörler

      Bilgi Yönetimi ve Teknoloji

      Bilgi Çağında Bilginin Yönetimi

 

Program Süresi

 

Programın süresi eğitim talebinde bulunan organizasyonun ihtiyaç ve beklentilerine uygun olarak esnek biçimde dizayn edilebilmektedir.

 

Eğitim Kadrosu

 

Eğitim kadromuz konularında uzman öğretim üyeleri ve sektör profesyonellerinden oluşmaktadır.

 

 

©