PROGRAMIN ADI: DEĞİŞİM YÖNETİMİ

 

Programın Amacı

Global ekonomide söz sahibi olmak isteyen organizasyonlar değişime ayak uydurmak zorundadırlar. Değişim trendinin gerisinde kalan işletmelerin performansı kötü ve dolayısıyla ömrü kısadır. Bu nedenle organizasyonel değişimi sağlamak için değişim mühendisliğini bilmek gerekir.

Katılımcı Profili

Değişim yönetimi eğitim programına, kurumunda değişimin önemine inanan tüm yöneticiler katılabilirler.

Katılımcı Hedef ve Beklentileri

 

-  Dünyadaki değişim trendleri hakkında bilgi sahibi olmak,

- Kendi organizasyonlarında değişimi gerçekleştirmeye yönelik temel altyapıyı oluşturacak bilgi düzeyine erişmek,

 

Programın İçeriği

 

·         Değişim Trendleri

 

·         Organizasyonel Değişim

·         Organizasyonları değişime zorlayan unsurlar

·         Yeni yönetim anlayışı ve değişim yönetimi

·         Değişim yönetimi modelleri

·         Değişim yönetiminin temel ilkeleri

·         Değişim yönetimi stratejileri

·         Değişim yönetimi ve Benchmarking

·         Değişimde Süreklilik: Kaizen Felsefesi

·         Değişimin başarı koşulları

·         Değişimin önündeki engeller: Değişime direnç

Program Süresi

 

Programın süresi eğitim talebinde bulunan organizasyonun ihtiyaç ve beklentilerine uygun olarak esnek biçimde dizayn edilebilmektedir.

 

Eğitim Kadrosu

 

Eğitim kadromuz konularında uzman öğretim üyeleri ve sektör profesyonellerinden oluşmaktadır.

 

 

©