PROGRAMIN ADI: İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

 

Programın Amacı

 

Küresel rekabetin arttığı günümüzde üretim sürecinin bir parçası olan insan kaynaklarının önemi giderek artmaktadır. Kurum içinde insan kaynaklarına önem vermeyen bir şirketin, yönetim alanındaki değişim trendlerine ayak uydurabilmesi son derece güçtür. Müşteri memnuniyetini artırmak isteyen kurumlar, öncelikle kendi çalışanlarının memnuniyetini ve bu sayede kurumlarının verimliliğini artırarak rekabet avantajı sağlamak durumundadırlar. Öte yandan üretimde etkinlik için insan kaynaklarının seçimi, işe yerleştirilmesi, performansının ölçülmesi, çalışanların motivasyonunun artırılması gerekmektedir.

 

İşte bu eğitim programı, özel sektördeki etkinliği artırmada bir araç olan insan kaynaklarının yönetimi alanında nitelikli yönetici ve eleman yetiştirmeye yöneliktir.

 

Katılımcı Profili

Bu eğitim programına insana önem veren ve kurumunda insan kaynaklarını geliştirmek isteyen şirket yöneticileri ve liderler, insan kaynakları departmanında görev alan kişiler ve insan kaynakları alanında kariyer yapmak isteyenler katılabilirler.

Katılımcı Hedef ve Beklentileri

 

-          Organizasyonlarda işe alma ve yerleştirme süreçlerini etkinleştirmek,

-          Organizasyonlarda çalışma ilişkilerini iyileştirmek ve çatışmaları azaltmak,

-          İnsan kaynaklarının motivasyonunu sağlayarak organizasyonel etkinliği artırmak.

 

Programın İçeriği

 

·         Üretim Sürecinde İnsanın Önemi: Sosyal Sermaye ve İnsan Kaynaklarının Önemi

·         Yönetim Teorilerinin İnsana Bakışı

·         Kurumsal Davranış ve İnsan Kaynakları

·         İnsan Kaynakları Yönetimi: Tanımı, Önemi ve Amacı

·         İnsan Kaynakları Yönetiminde Aşamalar

·         İnsan Kaynakları Planlaması: İş Analizi

·         Personel Seçimi ve İşe Yerleştirme Süreci: Etkin Mülakat Teknikleri

·         İş Eşleştime ve İş Köprüleme

·         İnsan Kaynaklarında Kaizen: Kurum İçi ve Kurum Dışı Eğitim

·         Çalışma İlişkileri

·         İş Etiği

·         Takım Çalışması

·         Personel Sağlığı ve İş Güvenliği

·         Performans Değerlendirme Sistemi

·         İnsan Kaynakları ve Motivasyon

·         Takdir ve Ödüllendirme

·         Terfi ve Atama

·         Ücret Yönetimi

·         Stres Yönetimi


Program Süresi

 

Programın süresi eğitim talebinde bulunan organizasyonun ihtiyaç ve beklentilerine uygun olarak esnek biçimde dizayn edilebilmektedir.

 

Eğitim Kadrosu

 

Eğitim kadromuz konularında uzman öğretim üyeleri ve sektör profesyonellerinden oluşmaktadır.

 

 

©