PROGRAMIN ADI:  İŞ AHLAKI

 

Programın Amacı

 

Organizasyonlarda iş ahlakını tesis etmeye yönelik alınabilecek önlemleri belirlemeyi amaçlamaktadır.

 

Katılımcı Profili


Kamu sektöründe ve özel sektörde çalışan herkes bu programa katılabilir.

 

Katılımcı Hedef ve Beklentileri

İş ahlakının organizasyonların başarısındaki rolünü belirlemek ve iş ahlakını sağlayacak tedbirleri alabilmek.

Programın İçeriği

 

·         Ahlak Kavramı ve Toplam Ahlak

·         İş ahlakı kavramı

·         İş ahlakının boyutları

·         Organizasyonlarda iş ahlakının önemi

·         İş ahlakı ve sosyal sorumluluk arasındaki ilişki

·         İş ahlakı ve güven ilişkisi

·         Bireysel ve kurumsal bazda iş ahlakına uygun olmayan davranışlar nelerdir?

·         İş ahlakını sağlamaya yönelik öneriler

·         İşletmeye özgü ahlak kurallarının oluşturulması

 Program Süresi

 

Programın süresi eğitim talebinde bulunan organizasyonun ihtiyaç ve beklentilerine uygun olarak esnek biçimde dizayn edilebilmektedir.

 

Eğitim Kadrosu

 

Eğitim kadromuz konularında uzman öğretim üyeleri ve sektör profesyonellerinden oluşmaktadır.

 

 

©