PROGRAMIN ADI:  İŞLETMELERE YÖNELİK  TÜRK VERGİ SİSTEMİ

 

Programın Amacı

 

Üst düzey yönetime hazırlanan üniversite mezunları veya sektör çalışanlarına, genç yöneticiler veya yönetici adaylarına yönelik olarak düzenlenen “İşletmelere Yönelik Türk Vergi Sistemi Eğitim Programı”nın amacı; yönetici adaylarına genel vergi hukuku, Türk vergi sistemi bağlamında Türkiye’de işletmelerin vergilendirilmesi ve yasal sistem konularında bilgi ve beceri kazandırmaktadır. İşletmelerin vergileme süreçlerine ilişkin bilgilere sahip ve bunları çalışma ortamında kullanabilen, özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili eleman yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Katılımcı Profili


Özel sektörde yönetici olarak çalışan, çalışmayı hedefleyen herkes katılabilir.

 

Katılımcı Hedef ve Beklentileri

-Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi Hakkında temel bilgilere sahip olmak

- İşletme vergiciliği konusunda genel bilgiye sahip olmak,

- İşletmeler için vergi teşviklerinin neler olduğunu öğrenmek

 

Programın İçeriği

 

 • Vergi Hukuku (tanımı, kapsamı, hukuk sistemi içindeki yeri, bölümleri )
 • Türk vergi sisteminin genel özellikleri
 • Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi (kavram, özellikler, beyan, tarhı ve ödenmesi)
 • İşletmelerin Vergilendirilmesinin Mahiyeti
 • Türkiye'de İşletmelerin Vergilendirilmesiyle İlgili Yasal Çerçeve
 • İşletmelerde Yatırım İndirimi
 • İşletmelerde Tasfiye işlemleri
 • İşletmelerde Sermaye Artırımı
 • İşletmelerde Birleşme
 • İşletmelerde Devir
 • İşletmelerde Şekil Değiştirme
 • Birleşme, Devir ve Şekil Değiştirmenin Vergisel Boyutları
 • İşletme Vergiciliği ve Politikası

 

Program Süresi

 

Programın süresi eğitim talebinde bulunan organizasyonun ihtiyaç ve beklentilerine uygun olarak esnek biçimde dizayn edilebilmektedir.

 

Eğitim Kadrosu

 

Eğitim kadromuz konularında uzman öğretim üyeleri ve sektör profesyonellerinden oluşmaktadır.

 

 

 

©