PROGRAMIN ADI:  KAMU YÖNETİMİNDE YENİ TRENDLER

 

Programın Amacı

 

“Kamu Yönetiminde Yeni Trendler” konulu eğitim programında; kamu yönetiminin çeşitli birimlerinde görev alan bürokratların ve kamu yönetimi birimlerinde kariyer yapmak isteyenlerin, kamu yönetiminin yapısı ve işleyişi alanında geniş bilgiye sahip olması, bu alandaki yeni gelişmeler konusunda bilgilenmesi ve bu sayede kamu yönetimi birimlerine nitelikli eleman yetiştirilmesi amaçlamaktadır.

 

Katılımcı Profili


Kamu yönetiminin her kademesinde görev alan yöneticiler, kamu yönetimi alanında kariyer yapmak isteyen kişiler ve üniversitelerin kamu yönetimi bölümlerinden mezun olan öğrenciler bu eğitim programına katılabilirler.

 

 

Katılımcı Hedef ve Beklentileri

 

- Türkiye’de kamu yönetiminin yapısı ve işleyişinde yaşanan sorunlara yönelik olarak dünyada bu alandaki yeni gelişmeler hakkında genel bilgiye sahip olmak,

- Yeni kamu yönetimi anlayışını anlamak ve Türk kamu yönetiminde bu anlayışa uygun yeniden yapılanma çalışmalarını uygulamaya koyma öncesinde bilgi sahibi olmak,

 

Programın İçeriği

 • Türkiye’de Kamu Yönetiminin Yapısı, İşleyişi ve Yaşanan Sorunlar
 • Kamu Yönetiminde Başarısızlığın Nedenleri, Sonuçları ve Çözüm Önerileri
 • Geleneksel Kamu Yönetimi Anlayışı ve Yeni Kamu Yönetimi Anlayışına Genel Bir Bakış
 • Kamu Yönetimi Reformu Ve Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma
 • Kamu Sektöründe İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Kamu Sektöründe Performans Yönetimi
 • Kamu Sektöründe Toplam Kalite Yönetimi
 • Kamu Sektöründe Stratejik Planlama
 • Kamu Yönetimi ve Etik
 • E-Devlet Ve Uygulamaları
 • Kamu Hizmetlerinin Sunumunda ve Finansmanında Alternatif Yöntemler
 • Kamu Hizmetlerinde Etkinlik Kriterleri ve Etkinliği Artırmaya Yönelik Önlemler
 • Kamu Yönetiminde Hesap Verilebilirlik ve Saydamlık

·         Vatandaş Odaklı Kamu Yönetimi Anlayışı

 

Program Süresi

 

Programın süresi eğitim talebinde bulunan organizasyonun ihtiyaç ve beklentilerine uygun olarak esnek biçimde dizayn edilebilmektedir.

 

Eğitim Kadrosu

 

Eğitim kadromuz konularında uzman öğretim üyeleri ve sektör profesyonellerinden oluşmaktadır.

 

©