PROGRAMIN ADI: KURUM KÜLTÜRÜ

 

Programın Amacı

Günümüzde organizasyonların başarısında kurum kültürünün önemi anlaşılmıştır. Bu bağlamda organizasyonlar sürekli gelişimi sağlamak için kurum kültürünü oluşturmalıdırlar. Bu eğitim programı, yeni yönetim anlayışı içerisinde kurum kültürünü tüm yönleriyle ele almayı ve bu sayede organizasyonel performansı artırmayı ve sürekli kılmayı ilke edinen yöneticileri bilgi sahibi yapmayı hedeflemektedir.

Katılımcı Profili

 

Organizasyonunda kurum kültürünü oluşturmak isteyen tüm yöneticiler bu eğitim programına katılabilirler.

 

Katılımcı Hedef ve Beklentileri

 

- Kurum kültürünün önemini anlamak ve organizasyonlarda kurum kültürünün nasıl oluşturulabileceğine ilişkin yol haritası hazırlayabilecek bir bilgi düzeyine ulaşmak.

 

Programın İçeriği

·         Bir değerler bütünü olarak kurum kültürü

·         Kurum kültürünün kurumu geliştirmedeki yeri ve önemi

·         Kurum kültürünün fonksiyonları

·         Kurum kültürünün boyutları

·         Kurum kültürü türleri

·         Kurum kültürü ve organizasyonel performans

·         Kurum kültürünü oluşturmada liderin rolü


Program Süresi

 

Programın süresi eğitim talebinde bulunan organizasyonun ihtiyaç ve beklentilerine uygun olarak esnek biçimde dizayn edilebilmektedir.

 

Eğitim Kadrosu

 

Eğitim kadromuz konularında uzman öğretim üyeleri ve sektör profesyonellerinden oluşmaktadır.

 

©